Tytuł "Budowa Roku 2010" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa VII)

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Kierownik kontraktu:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa
WARBUD SA, Warszawa
mgr inż. Mariusz Janikowski
mgr inż. Marek Matwiszyn
mgr inż. Piotr Zieliński
dr inż. arch. Michał Tomanek, dr inż. arch. Jan Kubec (architektura), mgr inż. Robert Stachera (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Powierzchnia działki wynosi 40 665 m2, powierzchnia zabudowy 9190 m2, a powierzchnia użytkowa - budynku 17 660 m2, planetarium 2237 m2. Przewidziano 190 miejsc parkingowych (samochody osobowe) oraz 6 stanowisk autokarowych.

Centrum Nauki Kopernik składa się z trzech funkcjonalnych części w kształcie litery L, obejmujących budynek A, budynek B, planetarium, kładkę łączącą budynek B z planetarium oraz garaż podziemny. Budynki A i B są trzykondygnacyjne (kondygnacja podziemna i dwie nadziemne), o ramowej konstrukcji stalowej, z żelbetowymi monolitycznymi trzonami usztywniającymi. Ze względu na brak możliwości przekazywania obciążeń z budynku A na strop tunelu Wisłostrady, konieczne było wykonanie specjalnej konstrukcji usytuowanej nad tym tunelem. Tę konstrukcję stanowi ustrój płytowo-belkowy w postaci monolitycznych belek sprężonych trójprzęsłowych o łącznej długości 47 m oraz płyty grubości 15 cm.

Budynek planetarium jest trzykondygnacyjny (w tym kondygnacja podziemna), o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. W części centralnej została wykonana kopuła żelbetowa monolityczna. Stropy opierają się na kopule żelbetowej oraz stalowych słupach i ryglach rozmieszczonych na obrysie rzutu piętra.

Planetarium zostało połączone funkcjonalnie z budynkiem głównym za pośrednictwem kładki o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, opartej przegubowo na konstrukcji budynków.

Garaż podziemny jest jednokondygnacyjny o konstrukcji płytowo-słupowej, z płytą stropową grubości 300 mm oraz głowicami. Słupy mają przekrój 400×400 mm a płyta stropowa grubość od 450 do 600 mm.

Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.