Tytuł "Budowa Roku 2010" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa VII)

Wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa
na granicy miasta Gdańska i Sopotu

Inwestor:

Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:
Gmina Miasta Sopotu (występująca jako Lider porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miasta Sopotu)
Budimex SA Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu
mgr inż. Bartłomiej Muszyński
mgr inż. Zbigniew Milewski, mgr inż. Lech Bartosz (branża budowlana), mgr inż. Dariusz Wesołowski (branża sanitarna), mgr inż. Marcin Burzyński (branża elektryczna), Ryszard Kurek (branża drogowa)
mgr inż. arch. Jacek Pleskacz (architektura), mgr inż. Andrzej Kołdej (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Hala jest usytuowana na granicy Gdańska i Sopotu. Ma służyć szeroko pojętej rekreacji i rozrywce mieszkańców Trójmiasta, regionu, a nawet całego kraju. W hali można organizować kongresy, zjazdy, wystąpienia, itp.

Hala ma w rzucie wymiary 214×180 m i wysokość 30,73 m. Arena sportowa bez trybun rozkładanych ma w rzucie wymiary 96,3×48,65 m i wysokość 24,00 m. Kubatura hali wynosi 389 132,5 m3, powierzchnia zabudowy 20 434 m2. Liczba miejsc siedzących wynosi 10 731.

Konstrukcję hali zaprojektowano jako żelbetową monolityczną słupowo-płytową. Przekrycie stanowi układ przestrzennych kratownic stalowych, opartych na słupach. Widownia i kondygnacje usługowe są oddylatowane od pozostałego układu konstrukcyjnego.

Obiekt został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 40 miesięcy.