Tytuł "Budowa Roku 2010" (nagroda I stopnia)
Budownicwo mieszkaniowe
(Grupa I)

Budynki mieszkalne i apartamenty rekreacyjne zespołu hotelowo-apartamentowego z kompleksem basenowo-rekreacyjnym "Aquamarina" w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 80

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Marina Invest Sp. z o.o., Warszawa
Sabe Service Sp. z o.o., Warszawa
Budimex SA Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu
mgr inż. Sławomir Dowczyński
mgr inż. Ireneusz Mikołajczak
mgr inż. arch. Adrian Górecki (architektura), mgr inż. Andrzej Kołdej (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Powierzchnia działki wynosi 30 559 m2, powierzchnia zabudowy 5430 m2, powierzchnia użytkowa 12 516 m2, powierzchnia użytkowa garażu 8082 m2, a kubatura budynków 113 405 m3.

Wzniesiono sześć budynków 5-kondygnacyjnych, połączonych jednokondygnacyjnym garażem podziemnym. W budynkach znajduje się 265 mieszkań. Konstrukcję stanowi szkielet żelbetowy monolityczny płytowo-ścianowy. Fundament ma postać płyty żelbetowej monolitycznej, wykonanej z betonu klasy C30/37 i stali zbrojeniowej klasy A-IIIN. Zastosowano wypełnienie szkieletu murem z cegły silikatowej.

Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje i urządzenia.

Całość prac wykonano w ciągu 23 miesięcy.