Tytuł "Budowa Roku 2010" (nagroda I stopnia)
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa II)

Budynek "Centrum Biurowe Vinci" w Krakowie przy ul. Opolskiej 100

Inwestor:
Budowa w systemie:
Główni wykonawcy:


Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
"Dyskret Polska Sp. z o.o.", Spółka komandytowa, Kraków
Construction Management
Remax Construct Sp. z o.o., Budzów; ZIS Technika Sp. z o.o., Kraków; CB Aluminium System Sp. z o.o., Kraków; Elektromontaż nr 2 Sp. z o.o., Kraków; Dyskret Sp. z o.o., Kraków
mgr inż. Lucjan Kapica, mgr inż. Jan Tadla
mgr inż. Lech Musiałkowski
mgr inż. arch. Andrzej Orłowski, mgr inż. arch. Maciej Krawczyński (architektura), mgr inż. Marcin Sarata (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2365 m2, powierzchnia całkowita 28 188 m2, powierzchnia użytkowa 25 275 m2, a kubatura budynku 102 108 m3.

Budynek jest przeznaczony na usługi biurowe oraz usługi towarzyszące (gastronomia, handel, itp.). W części nadziemnej ma 14 kondygnacji, wysokość 45,57 m, długość 54,55 m i szerokość 38,65 m. Konstrukcja jest żelbetowa monolityczna słupowo-płytowa. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej (ponad 4 m powyżej poziomu posadowienia) płytę fundamentową grubości 800 mm (z lokalnymi pogrubieniami) wraz ze ścianami zaprojektowano w formie "białej wanny".

Całość prac wykonano w ciągu 25 miesięcy.