Nagroda II stopnia
Budynki mieszkalne
(Grupa II)

I etap budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych
z usługami w rejonie ulic Siennej i Kolejowej w Warszawie

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
PRO – URBA INVEST Sp. z o.o., Warszawa
PORTIcO PM Sp. z o.o. i WSPóLNIcy Sp. k., Warszawa
BUDIMEX SA, Warszawa
mgr inż. Piotr Czernek
mgr inż. Wojciech Karcz
mgr inż. arch. Olgierd Jagiełło (architektura), mgr inż. Jolanta Kordalska-Lenarczyk (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestycja jest realizowana pod nazwą 19 dzielnicy o ponad 1700 mieszkań. Na jej terenie znajdowały się budynki przemysłowe. Pierwszy etap stanowią dwa budynki.

Powierzchnia działki budowlanej I etapu wynosi 15 891 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań 16 214 m2, powierzchnia użytkowa lokali usługowych 3082 m2, kubatura budynków 126 950 m3.

Obydwa budynki I etapu mają wspólny jednokondygnacyjny garaż podziemny na 309 samochodów osobowych i od 5 do 11 kondygnacji nadziemnych. Na parterze znajdują się lokale usługowe, hole wejściowe, itp. oraz parking dostępny z poziomu ulicy, zlokalizowany pod wewnętrznym dziedzińcem. Na wyższych kondygnacjach jest 296 mieszkań.

Fundament budynków stanowi płyta żelbetowa grubości 80 cm, wykonana z betonu klasy C25/30. Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych są żelbetowe grubości 25 cm, z betonu klasy C25/30.

Ściany, flary i słupy wykonano jako żelbetowe z betonu klasy od C25/30 do C35/45. Grubość ścian wynosi od 15 do 25 cm. Zbrojenie jest ze stali klasy A-IIIN.

Obiekt jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy.