Nagroda II stopnia
Budynki mieszkalne
(Grupa II)

Budynek mieszkalny wielorodzinny "Almayer" w Warszawie
przy ul. Wólczyńskiej 61

Developer, generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:

Towarzystwo Budowlane PROBUD S.A., Warszawa
Zbigniew Makowski
mgr inż. Jan Piórczyński
mgr inż. arch. Krzysztof Chwalibóg (architektura), dr inż. Janusz Kotwica (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił developer, generalny wykonawca.

Budynek składa się z dwóch brył: niskiej o czterech kondygnacjach oraz wysokiej (49,94 m) o siedmiu kondygnacjach. Obie części połączono pomieszczeniami lokalu usługowego, na którego dachu wykonano taras użytkowy przynależny do jednego z lokali mieszkalnych. W części podziemnej usytuowano garaż samochodów osobowych.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 3739 m2, powierzchnia zabudowy 1060 m2, powierzchnia użytkowa 8818 m2, a kubatura budynku 41 996 m3.

Konstrukcja budynków jest żelbetowa monolityczna. Fundamenty w części niskiej to ławy i stopy żelbetowe, a w części wysokiej – płyta żelbetowa monolityczna. Część podziemną wykonano jako „białą wannę”. Stropy są płytowe żelbetowe, ściany międzymieszkaniowe – żelbetowe monolityczne oraz murowane z bloczków wapienno-piaskowych. Klatki schodowe i szyby windowe są żelbetowe monolityczne. Ściany osłonowe wykonano z pustaków ceramicznych lub bloczków wapienno-piaskowych grubości 25 cm i ocieplono warstwą styropianu grubości 12 cm, a na wysokości powyżej 25 cm – wełną mineralną grubości 14 cm.

Konstrukcja dachu budynku wysokiego jest wykonana z łukowych dźwigarów z drewna klejonego, a pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej. W budynku niskim wykonano stropodach odwrócony. Zastosowano stolarkę okienną drewnianą lub z PVC oraz drzwi antywłamaniowe do mieszkań.

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 30 miesięcy.