Nagroda II stopnia
Budynki mieszkalne
(Grupa II)

"Rezydencja Marina" w Gdańsku

Inwestor, developer
Generalny wykonawca:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Marina Development Sp. z o. o., Gdańsk
STRABAG Sp. z o. o., Pruszków
Leszek Gołębiowski, mgr inż. Rafał Regliński
mgr inż. Zbigniew Milewski
mgr inż. arch. Marcin Kozikowski (architektura), mgr inż. Robert Rusowicz (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

W Gdańsku przy ul. Czarny Dwór 8 zbudowano zespół trzech budynków mieszkalnych (109 lokali) z usługami oraz wspólnym garażem. Budynki są pięciokondygnacyjne dwuklatkowe, z lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej od 32 do 119 2. Na parterze budynku nr 1 zlokalizowano 4 lokale usługowe. W budynkach 1 i 2 znajdują się indywidualne tarasy dostępne z mieszkań ostatniej kondygnacji. Pod wszystkimi budynkami i pod wewnętrznym dziedzińcem znajduje się piwnica, w której jest garaż, magazyn kół samochodowych, komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 6077 m2, powierzchnia zabudowy 1907 m2, powierzchnia użytkowa 10 828 m2, a kubatura budynków 44 813 m3.

Część nadziemną wykonano w sposób tradycyjny z bloczków wapienno-piaskowych Silka. Stropy są żelbetowe zespolone, z wykorzystaniem płyt prefabrykowanych Filigran. Kondygnacja podziemna została wykonana jako żelbetowa monolityczna. Płyta fundamentowa ma grubość 70 cm i jest wykonana z betonu klasy C30/37 o stopniu wodoszczelności W8. W budynku zapewniono dostęp do mieszkań i piwnic osobom niepełnosprawnym.

Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 16 miesięcy.