Nagroda II stopnia
Budynki nauki i kultury
(Grupa III)

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
w Katowicach przy ul. Bankowej 11

Inwestor

Inwestor zastępczy
Generalny wykonawca:

Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
konsorcjum: Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest-complex” Sp. z o.o., Gliwice
konsorcjum: Mostostal Warszawa SA i Acciona Infraestructuras SA z siedzibą w Madrycie
mgr inż. Mieczysław Pietrzak
mgr inż. Piotr Breguła
mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski, mgr inż. arch. Dariusz Herman (architektura), prof. dr inż. Jan Filipkowski, mgr inż. Jerzy Rawski (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka znajduje się na terenie Campusu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zostało zaprojektowane jako biblioteka hybrydowa udostępniająca zarówno materiały drukowane, jak i elektroniczne – na miejscu oraz przez Internet.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 12 204 m2, powierzchnia zabudowy 2910 m2, powierzchnia użytkowa 9668 m2, a kubatura budynku 62 560 m3.

Na terenie przewiduje się parking na 200 samochodów, w tym 83 miejsca w garażu pod budynkiem biblioteki. Budynek zlokalizowano na terenie nieczynnego lodowiska, którego obiekty przeznaczono do wyburzenia.

Budynek zaprojektowano jako wolno stojący, całkowicie podpiwniczony, mający 6 i 3 kondygnacje nadziemne. Konstrukcję budynku stanowi ustrój żelbetowy słupowo-płytowy, ze słupami prefabrykowanymi o siatce 7,50×7,50 m. Zastosowano fundament żelbetowy płytowy oparty na palach. Wykonano strop odwrócony, z warstwą górną żwiru płukanego.

W elewacjach prefabrykaty ścienne obłożono płytami kamiennymi. Zastosowano posadzki granitowe, z płyt lastrykowych i gresowych oraz w postaci parkietu i wykładzin PVC.

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.