Nagroda II stopnia
Budynki nauki i kultury
(Grupa III)

Budynek Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Inwestor
Inwestor zastępczy
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Probadex, Kraków
konsorcjum frm: RE-Bau Sp. z o.o., Kraków oraz POOR (Polska) SA, Warszawa
mgr inż. Jerzy Kupiec
mgr inż. Bogusław Bałaziński
mgr inż. Aleksander Czora (architektura), mgr inż. Czesław Hodurek (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 9219 m2, powierzchnia zabudowy 3211 m2, powierzchnia użytkowa 7525 m2, a kubatura budynków 58 846 m3.

Budynek wzniesiono na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9. Instytut zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną ponad 1000 studentom biologii i neurobiologii oraz innych kierunków, a także specjalistyczne laboratoria badawcze jego szesnastu samodzielnych jednostek.

Budynek składa się z czterech segmentów, połączonych przewiązkami, ma cztery kondygnacje. Indywidualne wyposażenie budynku stanowią unikatowe specjalne baseny hodowlane z indywidualnym systemem napowietrzania.

Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje, w tym klimatyzację.

Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.