Nagroda II stopnia
Budynki nauki i kultury
(Grupa III)

Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii
Politechniki Poznańskiej

Inwestor
Generalny wykonawca:

Kierownicy budowy:

Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:
Politechnika Poznańska, Poznań
BUDIMEX SA, z siedzibą w Warszawie, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu
mgr inż. Anna Pospieszyńska-Chojnacka, mgr inż. Sławomir Dowczyński, mgr inż. Marek Nitka
mgr inż. Janusz Rzepka (branża konstrukcyjno-budowlana), mgr inż. Jerzy Kubera (instalacje sanitarne), inż. Jan Misztak (instalacje elektryczne), mgr inż. Przemysław Głowiński (instalacje teletechniczne)
mgr inż. arch. Elżbieta Dolińska (architektura), mgr inż. Krzysztof Knioła (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 11 209 m2, powierzchnia zabudowy 3808 m2, powierzchnia użytkowa 14 254 m2, a kubatura budynków 53 433 m3.

Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych. Jego wysokość wynosi 21,34 m, długość 104,6 m i szerokość 57,1 m.

Jest to obiekt spełniający funkcje dydaktyczne oraz dydaktyczno-badawcze. Bezpośrednio z holu jest dostęp do dwóch klatek schodowych, zespołu wind osobowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, a także do windy towarowej.

W centralnym miejscu pięciokondygnacyjnej części budynku zaprojektowano osiem sal audytoryjnych – po dwie na każdej z czterech kondygnacji (87 lub 95 osób).

Wokół tych sal znajdują się sale i laboratoria dydaktyczne oraz pokoje konsultacji. Na parterze zlokalizowano laboratoria dydaktyczne. Konstrukcja obiektu ma postać szkieletu żelbetowego z żelbetowymi ścianami usztywniającymi. Fundament budynku stanowi płyta fundamentowa żelbetowa o zmiennej grubości. Od północnej, wschodniej i południowej strony budynku wschodniego wykonano mur oporowy grubości 30 cm z betonu klasy C20/25 o stopniu wodoszczelności W8 i stali zbrojeniowej klasy A-III gatunku (RB500W).

Stropy są żelbetowe monolityczne grubości 25 cm (w budynku 5-kondygnacyjnym, z betonu C30/37) oraz 22 cm (w budynku dwukondygnacyjnym, z betonu C25/30). Ściany konstrukcyjne wykonano z elementów silikatowych, grubości 24 cm. W obu częściach budynku dach ma postać stropodachu.

Obiekt został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.