Nagroda II stopnia
Budynki oświaty
(Grupa IV)

Budynek Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych w Radwanowicach – województwo małopolskie

Inwestor
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Kraków
„BUDOSTAL – 2” SA, Kraków
inż. Marcin Włoszczyk
mgr inż. Marek Wicher
mgr inż. arch. Piotr Sobański (architektura) inż. Wojciech Michno (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 11 500 m2, powierzchnia zabudowy 2720 m2, powierzchnia użytkowa 3795 m2, a kubatura budynków 20 491 m3.

Ośrodek składa się z budynku głównego trzysegmentowego trzykondygnacyjnego, trzech pawilonów dwukondygnacyjnych i budynku trzykondygnacyjnego, w którym znajduje się sala gimnastyczna i hydroterapii, oraz trzech budynków gospodarczych i obiektów infrastruktury technicznej. Budynek główny, pawilony oraz budynek sali gimnastycznej i hydroterapii są połączone parterowymi przewiązkami. Centrum ośrodka stanowią warsztaty terapii artystycznej, przeznaczone dla 200 osób.

Wszystkie budynki mają konstrukcję główną żelbetową monolityczną, wykonaną z betonu klasy C20/25 i C25/30. Ściany zewnętrzne piwnic są żelbetowe grubości 30 cm, a ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych – murowe z bloczków grubości 29 cm. Stropy są żelbetowe monolityczne grubości 18 cm. Więźba dachowa jest drewniana. Pokrycie wykonano z dachówki ceramicznej. Zastosowano sufty podwieszane gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego, wykładzinę podłogową kauczukową i inne posadzki.

Budynki są wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 35 miesięcy.