Nagroda II stopnia
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa V)

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Inwestor

Inwestor zastępczy
Generalny wykonawca:
Kierownik kontraktu:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Gmina Miejska Kraków, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, osiedle „Złotej Jesieni”
Bud-Invent Sp. z o.o., Warszawa
WARBUD SA, Warszawa
Tomek Szubert
mgr inż. Andrzej Łagowski
mgr inż. Paweł Bałos
Claudio Nardi (architektura), Czesław Hodurek (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Muzeum Sztuki Współczesnej usytuowano przy ul. Lipowej 4 w Krakowie. Na terenie znajdują się zabudowania dawnej fabryki, a w bliskim sąsiedztwie – budynek biur Oscara Schindlera oraz obiekty prywatne. W ramach inwestycji wybudowano zespół budynków (budynki A, B, C, D) o funkcji kulturalno-muzealnej. Przeprowadzono remont budynków istniejących, modyfkację istniejących struktur oraz wybudowano nowe.

Powierzchnia zabudowy muzeum wynosi 5515 m2, powierzchnia użytkowa 9581 m2, a kubatura budynków 54 528 m3.

W budynku A mieszczą się sale wystawowe, pomieszczenia towarzyszące, pomieszczenia biurowe, garaż podziemny i pomieszczenia techniczne. Budynek ten jest połączony z pawilonem, w którym znajduje się stacja transformatorowa, pomieszczenia agregatu prądotwórczego i pomieszczenia na odpady. Budynek B to Muzeum Sztuki Współczesnej, utworzone w adaptowanych budynkach istniejących. Znajdują się w nim pokoje gościnne z pracowniami artystycznymi, biblioteka, warsztaty i pomieszczenia techniczne, a także pomieszczenie ochrony. Budynek C tworzy adaptowany budynek starej portierni. Budynek D został zbudowany w miejscu budynków rozebranych. Ma on postać szklanego pawilonu wystawienniczego. Wszystkie budynki zostały połączone ciągiem komunikacyjnym.

Muzeum Sztuki Współczesnej składa się z części nowo projektowanej i istniejącej. Część nowa ma jedną kondygnację podziemną, częściowo przeznaczoną na garaże a częściowo na ekspozycje. Część nadziemna jest parterowa lub jednopiętrowa. Fundament budynku ma postać płyty fundamentowej opartej na palach Franki średnicy od 42 do 60 cm.

Konstrukcję nośną części podziemnej stanowią żelbetowe monolityczne ściany oraz słupy. Część dachu ma konstrukcję stalową szedową, a pozostałą wykonano jako stropodach odwrócony „zielony”. Ściany podziemia, fundamenty, słupy wykonano z betonu klasy C25/30 o stopniu wodoszczelności W8 i stali zbrojeniowej klasy A-III.

Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.