Nagroda II stopnia
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa VI)

Swissmed Centrum Zdrowia w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 103

Inwestor
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
TK Polska Operations SA, Warszawa
UNIBEP SA, Bielsk Podlaski
mgr inż. Marek Woźniak
Urszula Czuba
mgr inż. arch. Rafał Zelent (architektura), mgr inż. Jolanta Kordalska-Lenarczyk (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Centrum medyczne Swissmed wzniesiono w rejo- nie ulic Malborskiej i św. Wincentego w Warszawie, w dzielnicy Bródno.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 9402 m2, powierzchnia zabudowy 1292 m2, powierzchnia użytkowa 4454 m2, a kubatura budynku 20 512 m3.

Szpital jest wyposażony w 45 łóżek, blok operacyjny oddział intensywnej terapii oraz nowoczesne centrum diagnostyki obrazowej. Konstrukcję budynku (wysokość 11,9 m, długość 82,7 m) stanowi ustrój żelbetowy monolityczny oraz w części stalowy. Zastosowano wymagane osłony radiologiczne i magnetyczne oraz specjalistyczne wyposażenie medyczne.

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.