Nagroda II stopnia
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa VI)

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Inwestor
Generalny wykonawca:


Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Wojewódzki Szpital Okulistyczny, Kraków
konsorcjum frm: Mostostal Warszawa SA (lider), Mostostal Warszawa Region Południowy, Oddział Kraków, Acciona Infraestructuras SA (partner), cezary Myśliński PHU „cemax” (partner)
mgr inż. Edward Branecki, mgr inż. Andrzej Płoskonka
mgr inż. Marek Wicher
mgr inż. arch. Włodzimierz Witwicki (architektura), mgr inż. arch. wnętrz Włodzimierz Kaniewski (technologia), dr inż. Józef Strzelecki (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestycja polegała na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku hotelowego typu LIPSK. Obiekt jest zlokalizowany na osiedlu Na Wzgórzach 17 B w Krakowie.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 7674 m2, powierzchnia zabudowy 1356 m2, powierzchnia użytkowa 3500 m2, a kubatura budynku 25 681 m3.

Pod dobudowaną część szpitala wykonano fundamenty w postaci ław i płyty żelbetowej. Ściany fundamentowe wykonano z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Istniejące stropy zespolone mają postać płyt żelbetowych grubości 10 cm na belkach stalowych.

Ze stropów usunięto wszystkie warstwy podłogowe oraz sufty podwieszone. Belki stalowe pokryto nową powłoką antykorozyjną. Stropy w nowej części wykonano jako gęstożebrowe typu Teriva.

Ściany części rozbudowywanej są z pustaków ceramicznych Porotherm. Od strony zewnętrznej ścian zastosowano płyty na szkielecie aluminiowym, z wypełnieniem wełną mineralną grubości 10 cm. Ściany osłonowe mają postać lekkiej konstrukcji stalowej.

W dobudowanej części szpitala wykonano dwie nowe klatki schodowe. Ściany tych klatek są wykonane z pustaków ceramicznych, grubości 25 cm. W zespole komunikacji pionowej wejścia głównego wykonano dwa osobowe dźwigi szpitalne, a także dźwig towarowy do wyłącznego wykorzystania przez personel szpitala. We wszystkich pomieszczeniach nadziemnych oraz w części piwnic wykonano systemowe sufty podwieszone z płyt gipsowych. Podłogi są z wykładziny PVC oraz płytek szkliwionych lub gresu.

Obiekt wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje, w tym specjalistyczne.

Całość prac wykonano w ciągu 14 miesięcy.