Nagroda II stopnia
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa VI)

Obiekty użyteczności publicznej w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9

Inwestor, generalny wykonawca:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:

Przedsiębiorstwo Budowlane GóRSKI Sp. z o.o., S.K.A., Gdańsk
mgr inż. Stanisław Grabski, mgr inż. Marcin Podlewski
mgr inż. Janusz Wittmann
mgr inż. arch. Joanna Jankisz-Stępak (architektura), arch. Szymon Muszyński, arch. Maciej Gajownik, mgr inż. Andrzej Muziński (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca.

Budynki wzniesiono w ramach rozbudowy kompleksu byłej pruskiej Szkoły Wojennej, znajdującej się na zapleczu Fortu Grodzisko. Po wojnie znajdowało się tam Biuro Planowania Przestrzennego i inne instytucje. Obecnie, po zmianach własnościowych, w nowych obiektach siedzibę maja wydziały Gdańskiego Sądu Rejonowego.

Projekt architektoniczny zakładał zachowanie części XIX-wiecznej budynku i rozebranie wybudowanych później nadbudówek oraz dachu. Oryginalną część zabudowy poddano gruntownym pracom konserwatorskim.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 6132 m2, powierzchnia zabudowy 4245 m2, powierzchnia użytkowa 20101 m2, a kubatura 70 830 m3.

Nowo wybudowane budynki D, E, F i G mają powierzchnię użytkową około 12 000 m2. Swoją formą nawiązują do zmodernizowanych historycznych budynków A, B i C, tworząc z nimi jednolity architektonicznie kompleks.

W części F znajduje się przeszklony hol główny. Pod nowymi budynkami powstała dwupoziomowa hala garażowa o powierzchni około 3,4 tys. m2, mająca do 100 miejsc postojowych na samochody osobowe.

Wszytki prace były prowadzone w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Obiekty zostały wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 30 miesięcy.