Nagroda II stopnia
Obiekty przemysłowe i magazynowe
(Grupa VII)

Drukarnia Skleniarz w Krakowie

Inwestor
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Włodzimierz Skleniarz
TMT Wadowice Sp. J. St. Kwaśny, M. Jasiński, J. Stecko, Wadowice
mgr inż. Krzysztof Hałat
mgr inż. Jacek Godniowski
mgr inż. arch. Marek Tarko (architektura), mgr inż. Wojciech Sokal (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Drukarnia została zbudowana w Krakowie przy ul. Bolesława Czerwińskiego 30.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 3784 m2, powierzchnia zabudowy 1787 m2, powierzchnia użytkowa 3743 m2, a kubatura budynków 15 122 m3.

Część bryły budynku drukarni jest ukształtowana w formie grzbietu książki, część zaś obrazuje linię papieru płynącą przez układ maszyny drukarskiej. Budynek składa się z części produkcyjnej oraz biurowo-socjalnej. Hala produkcyjna jest budynkiem dwukondygnacyjnym.

Konstrukcja jego pierwszej kondygnacji ma postać szkieletowego ustroju żelbetowego monolitycznego, a kondygnacji drugiej – postać ram stalowych.

Budynek biurowo-socjalny ma trzy kondygnacje. Jego konstrukcję tworzy szkieletowy ustrój żelbetowy monolityczny. Ściany są murowe z bloczków silikatowych o grubości 24 cm. Obudowę elewacji stanowią płyty ceramiczne, płyty kompozytowe, kamień naturalny (granit i piaskowiec) oraz szkło strukturalne ścian osłonowych. Na II piętrze usytuowano ogród zimowy oraz dwa zielone tarasy.

Budynek jest wyposażony w windę towarową i osobową oraz wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.