Nagroda II stopnia
Obiekty sportowe
(Grupa VIII)

Przebudowa odkrytego basenu na krytą pływalnię długości 50 m
– basen "Floating Arena" w Szczecinie przy ul. Wąskiej 16

Inwestor
Generalny realizator inwestycji:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:
Gmina Miasto Szczecin
Wydział Inwestycji Miejskich Urządu Miasta Szczecina

Eifage Budownictwo Mitex SA, Warszawa
mgr inż. Andrzej Wawrzyńczak
mgr inż. Wojciech Gałęzewski (roboty ogólnobudowlane), inż. Henryk Janicki (instalacje sanitarne), inż. Lech Bartnik (roboty elektryczne i teletechniczne), mgr inż. Tomasz Granops (drogi)
mgr inż. arch. Marek Orłowski (architektura), mgr inż. Ryszard Klemiata (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 27 000 m2, powierzchnia zabudowy 9664 m2, powierzchnia użytkowa 12 948 m2, a kubatura pływalni 95 045 m3. Pływalnia spełnia wymagania stawiane obiektom rangi olimpijskiej.

Niecka basenowa ma długość 51,5 m, szerokość 25 m i głębokość 2,24 m. Basen dostosowano do zajęć treningowych i szkoleniowych sekcji pływackiej, piłki wodnej i do zajęć rekreacyjnych. Pływalnia jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Została połączona z istniejącym kompleksem Szczecińskiego Domu Sportu. Kryta pływalnia ma zaplecze przebieralnio-sanitarne, magazyny sprzętu sportowego, pomieszczenia ratownika, kontroli pomiaru badań antydopingowych, klubów sportowych, odnowy biologicznej (sauna, solarium, kinezyterapia, hydromasaż, elektroterapia), zaplecze administracyjne, techniczne, salę ćwiczeń, gabinety lekarskie, pokój trenerów i sędziów, kawiarnię, ogród zimowy itp.

W hali basenowej znajdują się trybuny na 1736 miejsc. Przy budynku zbudowano parking na 109 samochodów, wykonano chodniki i dojścia o łącznej powierzchni 11 290 m2.

Głównym elementem konstrukcji są żelbetowe pylony, na których opierają się dźwigary z drewna klejonego o rozpiętości 50,5 m i strzałce 4,5 m, stabilizowane odciągami stalowymi. Główna bryła budynku jest prawie w pełni przeszkolona do wysokości około 9 m.

Budynek został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.