Nagroda II stopnia
Obiekty drogowo-kolejowe
(Grupa IX)

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie
Stadionu EURO 2012 – węzeł Stadion EURO 2012 – zad. 5.2 w ramach
projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego
w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap I

Inwestor

Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Gmina Wrocław, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Wrocław
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA, Wrocław
mgr inż. Janusz Kania
inżynier kontraktu Sławomir Kanik, inżynier rezydent kontraktu Tadeusz Kolany
mgr inż. arch. Grzegorz Czaus (architektura), mgr inż. Dariusz Mączka (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w rejonie stadionu na Euro 2012 we Wrocławiu łączy nowo budowany przystanek kolejowy Wrocław Stadion i przystanek tramwajowy zlokalizowany na wiadukcie z parkingiem rowerowym i toaletami publicznymi pod wiaduktem tramwajowym.

Węzeł składa się z dwóch peronów kolejowych usytuowanych przy torach 1 i 2 linii nr 273 relacji Wrocław – Szczecin, sześcioprzęsłowego wiaduktu tramwajowego ze znajdującym się na nim przystankiem tramwajowym, toaletami pod wiaduktem kolejowym oraz szerokiej pochylni prowadzącej na stadion piłkarski.

Przebudowano nawierzchnię torowiska tramwajowego nr 1 i 2, wraz z wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących – robót rozbiórkowych, ziemnych, drenażu, studni, umocnionych rowów otwartych i odwodnienia liniowego.

Przebudowa linii kolejowej obejmowała m.in. wzmocnienie podtorza, regulację torów w planie i proflu, budowę peronów itd.

Zlikwidowano istniejący przepust o konstrukcji ceglanej oraz zbudowano przepust z rur stalowych karbowanych.

Wykonano dach nad peronem tramwajowym, zainstalowano balustrady, zmontowano windy osobowe. Zbudowano toalety oraz wykonano parkingi rowerowe. Wykonano także niezbędne przebudowy sieci trakcyjnej.

Komunikacje kolejowa i tramwajowa zostały zintegrowane, co umożliwia bezkolizyjne przemieszczanie się pasażerów, tramwajów i pociągów.

Całość prac wykonano w ciągu 13 miesięcy.