Nagroda II stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Zaprojektowanie, dostarczenie, instalacja i wdrożenie stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych
na kolejowe przejście graniczne w Medyce, Polska

Inwestor
Generalny wykonawca:
Generalny realizator inwestycji:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Ministerstwo Finansów, Warszawa
Rapiscan Systems Limited z siedzibą w Salfords, Wielka Brytania
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA, Wrocław

Roman Pomykalski
inż. Janusz Kowalski, mgr inż. Henryk Flisak, mgr inż. Andrzej Głód
mgr inż. arch. Krzysztof Dudziński (architektura), mgr inż. Wacław Zubik (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny realizator inwestycji.

Obiekty budowlane są związane z rewitalizacją stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych. Wzniesiony parterowy budynek administracyjno-biurowy obsługi urządzenia skanującego wagony kolejowe charakteryzuje powierzchnia zabudowy 216,5 m2, powierzchnia użytko- wa 171,0 m2 i kubatura 1188,5 m3.

Jest on wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, ochrony przeciwpożarowej (wyłączniki pożarowe, oświetlenie ewakuacyjne, instalację odgromową, system sygnalizacji pożaru), elektryczną oraz centralnego ogrzewania. Ściany zewnętrzne wykonano z pustaków ceramicznych MAX grubości 29 cm i ocieplono warstwą styropianu o grubości 12 cm; ściany wewnętrzne konstrukcyjne grubości 25 cm i ściany działowe grubości 12 cm – z cegły ceramicznej kratówki. Zastosowano strop gęstożebrowy Teriva oraz więźbę dachową drewnianą płatwiowo-kleszczową, z pokryciem z blachy dachówkowej (poddasze ocieplone nieużytkowe). Wokół budynku wykonano drenaż odprowadzający wodę opadową. W budynku obsługi, bunkrze akceleratora i wieży detektorów skanera wykonano kompleksowe instalacje elektryczne, wraz z systemami łączności, obserwacji, kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu.

W ramach projektu zagospodarowania terenu zainstalowano oświetlenie zewnętrzne oraz maszty kamerowe. Wykonano też instalacje związane z funkcjonowaniem skanera i systemu automatycznego skanowania oraz odczytu kodów kreskowych i numerów wagonów. Ogrodzono teren, wyremontowano istniejącą drogę dojazdową długości 765 m od stacji PKP Medyka Osobowa do budynku obsługi urządzenia skanującego wagony na przejściu kolejowym w Medyce.

Całość prac wykonano w ciągu 7 miesięcy.