Nagroda II stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Osiedle domów mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Zieleniewie, gmina Kołobrzeg

Inwestor, generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAK-BUD, Jacek Gryziecki, Siemyśl
inż. Ryszard Nowakowski
mgr inż. Krzysztof Chromiec
mgr inż. arch. Roman Maciejko (architektura), mgr inż. Waldemar Pasternak (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca.

Zespół domów wielorodzinnych jest zlokalizowany między ulicami W. Witosa i Malinową w Zieleniewie. Zbudowano 5 budynków jednoklatkowych 12-rodzinnych oraz 3 budynki dwuklatkowe 24-rodzinne. Łączna liczba mieszkań wynosi 132, a liczba miejsc postojowych samochodów osobowych 75.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 3518 m2, powierzchnia zabudowy 1137 m2, powierzchnia użytkowa 2785 m2, a kubatura budynków 11 600 m3.

Zespół domów wielorodzinnych jest zlokalizowany między ulicami W. Witosa i Malinową w Zieleniewie.

Zbudowano 5 budynków jednoklatkowych 12-rodzinnych oraz 3 budynki dwuklatkowe 24-rodzinne.
Łączna liczba mieszkań wynosi 132, a liczba miejsc postojowych samochodów osobowych 75.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 3518 m², powierzchnia zabudowy 1137 m², powierzchnia użytkowa 2785 m², a kubatura budynków 11 600 m³.

Budynki zostały zbudowane z prefabrykatów. Ich konstrukcję stanowi szkielet drewniany. Ściany zostały
ocieplone wełną mineralną. Współczynnik przenikania ciepła ścian wynosi 0,17 W/(m² . K).

Budynki zrealizowano w ciągu 12 miesięcy.

Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędneinstalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 16 miesięcy.