Nagroda II stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Adaptacja części budynku Wyższego Seminarium Duchownego
w Tarnowie na bibliotekę i czytelnię przy ul. J. Piłsudskiego 6

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
Firma Projektowo-Budowlana „LEGUTKI I KRASOń” A. Legutki, H. Krasoń Sp.j., Kraków
Jan Pustelnik
Jerzy Zygmunt
mgr inż. arch. Maria Gajewska, mgr inż. Jerzy Zygmunt (architektura), mgr inż. Iwona Słomka, mgr inż. Jerzy Zygmunt (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Dokonano adaptacji środkowego segmentu Wyższego Seminarium Duchownego (WSD). Obiekt znajduje się w strefe ochrony konserwatorskiej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 300 m2, powierzchnia użytkowa 1742 m2, a kubatura budynku 5748 m3.

W ramach prac adaptacyjnych podbito fundamenty, wymieniono stropy drewniane na żelbetowe, wykonano szyb windy osobowej, oraz nową więźbę dachową i pokrycie blachą miedzianą. Przeprowadzono też remont i rekonstrukcję istniejącej więźby nawy głównej w celu uzyskania przestrzeni użytkowej poddasza.

Konstrukcję budynku tworzy tradycyjny układ słupowo-ryglowy. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne są murowane, stropy żelbetowe oparte na ścianach zewnętrznych i belkach podpartych słupami.

Wykonano wszelkie niezbędne instalacje oraz najnowocześniejsze instalacje związane z obsługą biblioteki i ochroną starodruków.

Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.