Nagroda III stopnia
Budynki mieszkalne
(Grupa II)

Budynki mieszkalne wielorodzinne B02 i B04 z częścią usługową
2 etap osiedla "Słoneczne Wzgórza" w Gdańsku

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
„Słoneczne Wzgórza” Sp. z o.o., Gdańsk
BUDNER SA, Warszawa
mgr inż. Andrzej Goś, mgr inż. Andrzej Wardyn, inż. Jacek Gil, inż. Piotr Krzepkowski, mgr inż. Jan Wernik
mgr inż. Jan Neubauer
mgr inż.arch. Marcin Kozikowski (architektura), inż. Andrzej Bela (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Do Konkursu zgłoszono budynki położone w Gdańsku przy ul. Warszawskiej 75: budynek B02 o pięciu i czterech kondygnacjach nadziemnych i budynek B04 o czterech kondygnacjach nadziemnych. W jednokondygnacyjnej części podziemnej znajdują się garaże na 20 miejsc w budynku B02 i 31 miejsc w budynku B04.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 28 144 m2, powierzchnia zabudowy 1876 m², powierzchnia użytkowa 2804 m2 – budynek B02 i 3051 m2 – budynek B04, a kubatura budynków: 15 728 m3 – budynek B02 i 17 292 m3 – budynek B04. W budynku B02 jest 46 mieszkań, a w budynku B04 – 50 mieszkań.

Budynki są wykonane w sposób tradycyjny. Ich konstrukcję stanowi mieszany układ ścian murowanych oraz stropy typu Filigran. Ściany części podziemnej są żelbetowe monolityczne grubości 20 cm, a części nadziemnych – z bloczków silikatowych drążonych i pełnych M24 klasy 20, usztywnionych trzpieniami żelbetowymi. Komunikację w budynkach zapewniają klatki schodowe z biegami żelbetowymi monolitycznymi oraz podestami i spocznikami typu Filigran, a także windy. Przekrycie budynków stanowią żelbetowe stropodachy pełne, z pokryciem papą termozgrzewalną.

Drzwi wejściowe zewnętrzne do klatek schodowych są konstrukcji aluminiowej.

Budynki wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.