Nagroda III stopnia
Obiekty administracyjno-biurowe
(Grupa V)

Przebudowa i rozbudowa budynku Młyna Chojnickiego oraz adaptacja obiektów poprzemysłowych Białe Młyny na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chojnicach

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Powiat Chojnicki, Chojnice
WYSOCCY – Wiesław Wysocki, Mirosław Wysocki Sp.j., Chojnice
mgr inż. Tomasz Studnicki
mgr inż. Grzegorz Wojas, Zbigniew Jodłowski, mgr inż. Zbigniew Łojewski
mgr inż. arch. Jarosław Krause, mgr inż. Mirosława Pilarska (architektura), mgr inż. Elżbieta Wewiórska, mgr inż. Mirosława Pilarska (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Do konkursu zgłoszono proces inwestycyjny polegający na rewitalizacji obiektów dawnego zakładu zbożowo-młynarskiego, obejmujący:

– przebudowę i rozbudowę, ze zmianą sposobu użytkowania budynku „Młyna Chojnickiego” na potrzeby Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego przy ul. Piłsudskiego 30a;

– adaptację obiektów poprzemysłowych „Białe Młyny” w Chojnicach – przebudowę i nadbudowę ze zmianą sposobu użytkowania młyna na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Piłsudskiego 30.

Powierzchnia zabudowy wynosi 863 m2, powierzchnia użytkowa 1671 m2, a kubatura budynków 9506 m3.

Budynek „Młyna Chojnickiego” składał się z dwóch części: pięciokondygnacyjnej oraz dwukondygnacyjnej z dobudówką i kominem ceglanym. Wyburzono część niższą, zachowując komin. Po rozbiórce wzniesiono nowy budynek, przeznaczony na część reprezentacyjną Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego. Architektonicznie nowo powstały budynek nawiązuje do budynku głównego. Zastosowano w nim podobny podział elewacyjny i konstrukcyjny.

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe zawiera część biurowo-administracyjną oraz seminaryjno-wykładową, a także zaplecze socjalne dla pracowników, przestrzenie wystawowe, pomieszczenia administracyjne, pokoje gościnne itp.

W adaptowanych obiektach poprzemysłowych „Białe Młyny” znajdują się takie pomieszczenia, jak szatnia, sanitariaty, gabinety lekarskie, pokoje poradnictwa i inne. Nowe fundamenty wykonano w postaci ław żelbetowych. Budynek sali plenarnej wykonano o konstrukcji tradycyjnej murowanej z pustaków i ocieplono. Nad salą plenarną zastosowano strop żelbetowy oparty na belkach stalowych.

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 13 miesięcy.