Nagroda III stopnia
Obiekty administracyjno-biurowe
(Grupa V)

Budynek biurowy w zespole biurowym Parku Biznesu Teofilów w Łodzi

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
PD3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A., Warszawa
GLEEDS Polska Sp. z o.o., Warszawa
BUDIMEX SA., Warszawa
mgr inż. Sławomir Sotomski
mgr inż. Tomasz Franaszczyk
mgr inż. arch. Andrzej Jurkiewicz (architektura), mgr inż. Jolanta Figura ( konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Do konkursu zgłoszono budynek „C” o funkcji biurowo-usługowej, zlokalizowany przy ul. Traktorowej 141/143 w Łodzi. Docelowo zespół biurowy ma mieć 4 budynki o łącznej powierzchni 40 000 m2.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 11 568 m2, powierzchnia zabudowy 10 881 m2, powierzchnia użytkowa 6319 m2, a kubatura budynku 41 337 m3 (część nadziemna) i 19 844 m3 (część podziemna). Powierzchnia użytkowa biur ma 5775 m2, a usług na parterze 544 m2. Długość budynku wynosi 57 m, szerokość 19 m, a wysokość 39 m.

Podstawową konstrukcję nośną budynku stanowi ustrój żelbetowy monolityczny słupowo-płytowy, z trzonami usztywniającymi. Fundament ma postać płyty żelbetowej grubości 80 cm. Płyty stropowe oraz słupy i ściany grubości od 25 do 35 cm wykonano z betonu klasy C30/37 i zbrojenia stalą klasy A-III. Dach ma postać stropodachu pełnego. Generalny wykonawca wykonał i wyposażył pomieszczenia części wspólnych budynku, jak sanitariaty, korytarze, hole windowe, klatki schodowe i garaże. Zagospodarowanie innych przestrzeni pozostawiono w gestii jednostek wynajmujących.

Budynek wyposażono w 4 dźwigi osobowe oraz wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.