Nagroda III stopnia
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa VI)

Hotel Puro we Wrocławiu

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Genfer Hotels Sp. z o.o., Warszawa
RE-Bau Sp. z o.o., Kraków
mgr inż. Karol Wnęk
mgr inż. Dariusz Irzyk
mgr inż. arch. Andrzej Hubka (architektura), dr inż. Maciej Yan Minch (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Hotel przy ul. Włodkiewicza 6 we Wrocławiu ma 102 pokoje hotelowe, w tym pokoje dla niepełnosprawnych. Parter stanowi funkcjonalnie wydzielona przestrzeń łącząca strefę wejściową z częścią recepcyjną, lobby hotelowym oraz salą śniadaniową. Lobby hotelowe jako miejsce spotkań umożliwia również wypoczynek. Dysponuje też stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 2138 m2, powierzchnia zabudowy 1016 m2, powierzchnia użytkowa 3340 m2, a kubatura budynku 18 942 m2.

Część zawierająca pokoje hotelowe mieści się na piętrze I, II i III. W części podziemnej znajduje się jednokondygnacyjny parking podziemny samochodów osobowych. Urządzenia techniczne umieszczono w kondygnacji podziemnej oraz na dachu budynku. Nad stropem kondygnacji trzeciej zlokalizowano pomieszczenia techniczne, stanowiące układ ram przytwierdzonych do stropu. Ramy stanowią konstrukcję ścian pod lekką zabudowę z kompozytowej blachy miedzianej. W wykuszach zaprojektowano podkonstrukcje „stalowe” mocowane do stropów za pomocą kotew.

Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych (4 kondygnacje użytkowe oraz 1 kondygnację techniczną). Został posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej z betonu klasy C30/37, o stopniu wodoszczelności W8. Konstrukcję wykonano jako żelbetową monolityczną oraz częściowo murową. Biegi schodowe wykonano z prefabrykatów, natomiast spoczniki i podesty – jako żelbetowe monolityczne. Przekrycie dachu ma postać stropodachu odwróconego. Odwodnienie zapewnia instalacja podciśnieniowa Geberit Pluvia. Zastosowano sufty podwieszane. Posadzki stanowia płytki gresowe i terakotowe, wykładzina dywanowa, deszczułki itp.

Obiekt jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.