Nagroda III stopnia
Obiekty przemysłowe i magazynowe
(Grupa VII)

Hala magazynowa, budynek techniczny
oraz administracyjno-socjalny w miejscowości Macierzysz

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Inter Estate Sp z o.o., Warszawa
PBM POŁUDNIE SA,Warszawa
mgr inż. Jan Kalbarczyk
Marcin Klimek
mgr inż. arch. Wojciech Zawartko (architektura), inż. Andrzej Laskowski (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

W skład inwestycji wchodzi hala magazynowa, budynek techniczno-socjalny, budynek administracyjno-socjalny, naziemny zbiornik przeciwpożarowy, wiata śmietnikowa, portiernia, drogi wewnętrzne z podjazdami do bram przeładunkowych, odprowadzenie wód opadowych do szczelnych rowów odparowujących oraz przyłącza energetyczne ze stacji trafo na ternie działki. Powierzchnia działki budowlanej wynosi 1430 m2, powierzchnia zabudowy 6957 m2, powierzchnia użytkowa 8801 m², a kubatura budynków 77 778 m3.

Hala magazynowa ma konstrukcję stalową, składającą się ze słupów stalowych, usytuowanych na siatce 20,00 × 9,30 m, wiązarów kratowych i pokrycia dwuspadowego (o nachyleniu 5%), z blachy trapezowej T55 opartej na płatwach. Izolację cieplną dachu wykonano z płyt z wełny mineralnej, a na niej – mem- branę PVC. Ściany zewnętrzne są z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym grubości 125 mm. W dachu umieszczono 40 klap oddymiających. Posadzkę wykonano z betonu klasy C25/30 wzmocnionego włóknami stalowymi. Hale wyposażono w podnośniki przeładunkowe i bramy umożliwiające wjazd samochodów do wnętrza hali.

Budynek techniczno-socjalny jest trzy- i czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej. Ściany są murowane z betonu komórkowego, stropy – w postaci płyt żelbetowych zbrojonych jednokierunkowo.

Budynek administracyjno-socjalny wykonano w konstrukcji żelbetowej szkieletowej, stropy są żelbetowe oparte na podciągach, ściany zewnętrzne – z blocz- ków betonu komórkowego. Na elewacjach budynku administracyjnego i technicznego zastosowano cegłę klinkierową i panele systemowe. Posadzki wykonano z płyt gresowych nieszkliwionych; w pomieszczeniach biurowych ułożono wykładzinę dywanową. Zastosowano sufty podwieszane.

Obiekty zostały wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.