Nagroda III stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Przebudowa Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu
na Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Urząd Miasta Opola
BUDIMEX SA, Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie
mgr inż. Marcin Piętka
mgr inż. Bronisław Berendowicz
mgr inż. arch. Małgorzata Adamowicz-Nowacka (architektura), mgr inż. Zbigniew Nemec (konstrukcja podscenia i przekrycia sceny), dr inż. Andrzej Kowal (konstrukcja podscenia i przekrycia sceny), mgr inż. Jan Wojtas (konstrukcja budynku obsługi widza i widowni), mgr inż. Aleksander Tyczyński (konstrukcja budynku obsługi widza i widowni) inż. Adam Kulejewski (drogi, chodniki i place)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Zadanie objęło przebudowę widowni, budowę przekrycia nad fragmentem widowni, przebudowę sceny i jej przekrycia, budowę budynku obsługi widza (pomieszczeń reżyserskich, zaplecza gastronomicznego i sanitarnego oraz zagospodarowanie terenu).

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 15 743 m2, powierzchnia zabudowy 4093 m2, powierzchnia użytkowa 7037 m2, a kubatura budynku 11 000 m3.

Liczba miejsc siedzących wynosi 3653.

Budynek obsługi widza wykonano jako dwukondygnacyjny, lokalnie (w rejonie zaplecza socjalnego) z dodatkowymi stropami pośrednimi. Wymiary budynku w osiach konstrukcji wynoszą 95,2×18,0 m. Konstrukcja budynku jest dylatowana. Budynek jest oddylatowany również od konstrukcji widowni oraz elementów zewnętrznych (schody, mury oporowe). Ustrój nośny budynku jest żelbetowy monolityczny ścianowo-słupowo-płytowy. Fundament ma postać płyty żelbetowej o różnych poziomach posadowienia. Stropy są żelbetowe monolityczne grubości 20 i 25 cm. Ściany zewnętrzne wykonano jako żelbetowe monolityczne grubości 35 cm, a ściany wewnętrzne z bloczków sylikatowych – grubości 18 cm.

Konstrukcję przekrycia górnej widowni stanowią cztery wiązary kratowe. Konstrukcja podscenia to skrzynia żelbetowa monolityczna. Przekrycie sceny wykonano z elementów rurowych.

W budynku obsługi widza znajdują się dwa tarasy o wymiarach 100×20 m. Wszystkie budynki są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Obiekt został zrealizowany w ciągu 22 miesięcy.