Dyplom uznania
Budynki mieszkalne pojedyncze
(Grupa I)

Budynek mieszkalny wielorodzinny we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
ARKOP Krzysztof Pianowski, Wrocław
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ARKOP Krzysztof Pianowski i S-ka Spółka Jawna, Wrocław
TH ARCHITEKCI, Wrocław
mgr inż. Sławomir Palma
mgr inż. Tomasz Lipowicz
mgr inż. arch. Tadeusz Hardt (architektura), mgr inż. Małgorzata Mazij (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.Budynek ma 132 mieszkania oraz garaż podziemny. Spełniając wymagania miejscowego planu zagospo­darowania przestrzennego, zaprojektowano budynek czterokondygnacyjny (nad bramami wjazdowymi trzykondygnacyjny), częściowo podpiwniczony. Rzut dachu ma kształt litery F. Są to trzy połączone ze sobą prostokąty o wymiarach 77,4×23,12; 60,5×15,7 i 82,6×15,5 m, przedzielone dwiema bramami wjaz­dowymi dzielącymi w parterze bryłę budynku na trzy części. Budynek jest podpiwniczony, z wyjątkiem te­renu pod bramami wjazdowymi. Pod sekcją środkową zaprojektowano dwie kondygnacje parkingu podziem­nego.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2799,10 m2, po­wierzchnia użytkowa 10 399,20 m2, a kubatura bu­dynku 21 170,00 m3.

Na poziomie -1 znajduje się parking podziemny z 74 miejscami postojowymi, pomieszczeniami tech­nicznymi oraz komórkami lokatorskimi, a na poziomie -2 – 47 miejsc postojowych. Do garażu na poziomie -1 prowadzą dwa wjazdy bezpośrednio z dróg wewnętrz­nych, a poziom -2 jest obsługiwany przez windę samo­chodową dostępną z poziomu terenu. Dach jest pła­ski, zwieńczony attyką. Do budynku prowadzi siedem wejść od strony południowo-wschodniej i jedno wej­ście od strony północno-wschodniej. Od południowe­go zachodu znajdują się tarasy dostępne bezpośrednio z mieszkań na parterze. Mieszkania na wyższych kon­dygnacjach mają tarasy i balkony.

Plac zabaw dla dzieci zaprojektowano w odległości 10 m od okien pomieszczeń mieszkalnych i miejsc parkingowych.

Pod budynkiem zaprojektowano żelbetową płytę fun­damentową grubości około 60 cm. Ściany piwnic, ga­raży, klatek schodowych i szybów windowych są żel­betowe monolityczne. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych są murowane z bloczków silikatowych. Strop nad garażem jest żelbetowy monolityczny, a po­zostałe stropy – typu filigran.

Całość prac wykonano w ciągu 17,5 miesiąca.