Dyplom uznania
Budynki mieszkalne osiedlowe
(Grupa II)

Osiedle Eko-Park Etap B2/B6 w Warszawie przy ul. Chodkiewicza i Rostafińskich

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
GRAZIOSO PD Sp. z o.o., Warszawa
Re-Bau Sp. z o.o., Kraków
Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Robert Grabowski
mgr inż. Jerzy Jakubczyk
prof. dr hab. inż. arch. Stefan Kuryłowicz (architektura), mgr inż. Waldemar Wawszczak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


Zabudowa etapu B2/B6 stanowi element ogólnej kon­cepcji przestrzennej osiedla Eko-Park.

Etap B6 o intensywniejszej zabudowie od strony głów­nej ulicy osiedlowej (ul. Chodkiewicza) ma zabudowę­wysokości 7-kondygnacji. Boczne skrzydła budynku są 6-kondygnacyjne, a ostatnia kondygnacja – wyco­fana. Etap B2 tworzą dwa budynki 6-kondygnacyjne z wycofaniami i dominantami na dwóch ostatnich kondygnacjach.

W obu etapach zaprojektowano mieszkania 2-, 3-, 4-, 5-pokojowe. Największe mieszkania znajdują się w budynkach etapu B2 od strony parku i na ostatnich kondygnacjach obu kwartałów. Zlokalizowano tam apartamenty z dużymi tarasami na dachu. Budynki każdego z etapów mają oddzielny jednokon­dygnacyjny garaż podziemny. W poziomie parkingów zlokalizowano wszystkie pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie. Dodatkowo komórki te zloka­lizowano na parterze przy wejściach do klatek i wjaz­dach do garażu.

Frontowa elewacja od strony ul. Chodkiewicza, o ho­ryzontalnym układzie i zdecydowanie „odciętym” parterze, nawiązuje do architektury modernistycznej warszawskiej. Ciekawym elementem tej elewacji jest okładzina z fakturowanych, prefabrykowanych płyt betonu w kolorze antracytowym. Boczne elewacje to duże przeszklenia, długie „lekkie” balkony (prefabry­kowane) skontrastowane z cięższymi loggiami. Na bal­konach zaproponowano balustrady ze stali powlekanej na kolor antracytowy, w loggiach i na ostatnich kon­dygnacjach – balustrady ze szkła hartowanego i lekkiej konstrukcji stalowej. Dominanty na ostatnich kondygnacjach mają okła­dzinę z czarnych płyt włókno-cementowych, z dużymi płaszczyznami szkła.

Budynki zostały zaprojektowane jako w pełni dostoso­wane dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia zabudowy wynosi 11 000,00 m2, po­wierzchnia użytkowa 15 682,53 m2, a kubatura bu­dynków 100 089,00 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy.