Dyplom uznania
Budynki nauki i oświaty
(Grupa III)

Budowa szkoły podstawowej z przedszkolem na osiedlu Bielawy Grębocin w Toruniu przy ul. Krynickiej 8

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
 
Główni projektanci:
Gmina Miasta Toruń
Przedsiębiorstwo Inwestycyjne BUD-TECH Sp. z o. o., Toruń
„Pro-Studio Biuro Projektowe” Sp. z o. o., Poznań
tech. Sławomir Górski
tech. Piotr Winiarski (branża konstrukcyjno-budowlana), mgr inż. Maciej Ottyka (branża sanitarna), mgr inż. Krzysztof Spaliński (branża elektryczna)
inż. arch. Henryk Pielichowski (architektura), mgr inż. Marcin Gzieło (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.Budynek szkoły z przedszkolem jest trzykondygna­cyjny, bez podpiwniczenia, z dachem płaskim, mu­rowany z bloczków ściennych klasy 15, z trzpieniami żelbetowymi. Stropy są typu filigran grubości 22 cm oraz z płyt kanałowych strunobetonowych. Zasto­sowano następujące materiały konstrukcyjne: beton klasy C20/25 oraz C25/30, stal zbrojeniowa gatunku BSt500S i St3SX, drewno klejone klasy GL28h.

W szkole podstawowej na parterze znajduje się kompleks szatniowo-sanitarny wraz z salą gimnastyczną oraz szatnie, a na I i II piętrze 12 sal lekcyjnych na około 300 uczniów. Na I piętrze zlokalizowano stołówkę wraz z przygotowa­niem posiłków, sklepik spożywczy, dwie świetlice oraz pomieszczenia administracji, a na II sale komputerowe, audiowizualne oraz bibliotekę i czytelnię.

Przedszkole jest zlokalizowane na parterze, w sąsiedz­twie szkoły. Ma ono oddzielne wejście i jest odgro­dzone od szkoły. W przedszkolu znajdują się sale dla trzech oddziałów (łącznie dla 75 dzieci) z odrębnymi zapleczami sanitarnymi. Posiłki do jadalni są dostar­czane ze wspólnej przygotowalni posiłków, zlokalizo­wanej w szkole. Oprócz pomieszczeń administracyj­nych i kadry wychowawców, w przedszkolu znajdują się gabinety medyczne i pomieszczenia zaplecza.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2562,78 m2, po­wierzchnia użytkowa 5006,13 m2, a kubatura budyn­ku 21 624,5 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.