Tytuł "Budowa Roku 2012" (nagroda I stopnia)
Budynki mieszkalne osiedlowe
(Grupa II)

Apartamenty Murano w Warszawie przy ul. Pokornej 2 

Inwestor, generalny realizator inwestycji, developer:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:


Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Warszawa 
Budimex SA, Warszawa 
DDJM Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., Kraków
inż. Mariusz Zakiewicz, mgr inż. Robert Kacprowski 

Janusz Krzyżak, Wojciech Łukawski (roboty budowlane), Wojciech Bednarski, Sławomir Leśniewicz (roboty sanitarne), Zygmunt Ulatowski (roboty elektryczne) 
mgr inż. arch. Marek Dunikowski, mgr inż. arch. Krzysztof Kliche, mgr inż. arch. Michał Pietrzak (architektura), dr inż. Jarosław Zdeb (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, generalny realizator inwestycji, developer.


 
Apartamenty wzniesiono przy ul. Pokornej i ul. Inflanckiej w Warszawie. Osiedle składa się z kompleksu segmentów o wysokości od siedmiu do ośmiu kondygnacji nadziemnych oraz jednej lub dwóch kondygnacji podziemnych. Zespół budynków został wpisany w kwartał ulic, dlatego charakteryzuje go zabudowa pierzejowa – wzdłuż obowiązującej linii zabudowy. Teren inwestycji nie jest ogrodzony, jednak całość została zaprojektowana tak, aby wyraźnie oddzielić przestrzeń publiczną od prywatnej. Osiedle ma 743 mieszkań i apartamentów.

Powierzchnia zabudowy wynosi 9631,54 m2, powierzchnia użytkowa 70 719,72 m2, a kubatura budynków 389 574,00 m3. Zewnętrzne elewacje wykonano z ozdobionego rozetami naturalnego kamienia, a od strony ul. Stawki apartamenty wieńczy osiemnastokondygnacyjna przeszklona wieża. Fragmenty elewacji wykonano także z ozdobnego tynku. Segmenty zostały wyposażone w najwyższej klasy dźwigi osobowe.

Mieszkańcy mają do dyspozycji zamknięty, otoczony zabudową ogród z trzema placami zabaw. Wewnątrz między segmentami, na obszarze około 1 ha, powstał teren rekreacyjny. Wykonano również podświetlaną fontannę.

Całość prac wykonano w ciągu 63 miesięcy.