Tytuł "Budowa Roku 2012" (nagroda I stopnia)
Budynki nauki i oświaty 
(Grupa III)

Budynek dydaktyczny Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz Wydziału
Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego – etap I w Warszawie 

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Uniwersytet Warszawski 
Prochem SA, Warszawa 
Warbud SA, Warszawa 
Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates, Warszawa 
mgr inż. Dariusz Bednarowski, mgr inż. Wojciech Gerber 

mgr inż. Sławomir Wiak 
prof. dr hab. inż. arch. Stefan Kuryłowicz, prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz (architektura), dr inż. Piotr Pachowski (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił: generalny wykonawca.


 
Budynek jest zlokalizowany na działce o powierzchni 8489 m2 przy ul. Dobrej 55 na Powiślu w Warszawie, ograniczonej ulicami: Dobrą, Lipową, Browarną i Wiślaną. Od strony wschodniej, po przeciwnej stronie ul. Dobrej, jest budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a od strony zachodniej (po drugiej stronie ul. Browarnej) rozpoczyna się Skarpa Warszawska.

Budynek składa się z 4 kondygnacji naziemnych i 2 podziemnych. W części zrealizowanej w ramach I etapu na poziomie –1 zlokalizowano sale dydaktyczne, studia nagrań, obszerny hol z zapleczem sanitarnym i szatniami połączony dwoma niezależnymi otwartymi biegami schodowymi z holem wejściowym na poziomie „0”, oraz czynny dziedziniec Germański. Na poziomie „0” znajdują się pomieszczenia dydaktyczne i dla kadry naukowej, biblioteki z zapleczem oraz pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Poziomy +1,+2 i +3 to powierzchnie przeznaczone na sale dydaktyczne, pokoje pracowników naukowych, sale konferencyjne oraz zaplecze socjalno-sanitarne. W pierwszym etapie została wykonana część o wymiarach 50×61 m, położona od strony ul. Dobrej. W następnym etapie budynek zostanie przedłużony w stronę ul. Browarnej o 112 m.

Konstrukcja budynku jest szkieletowa żelbetowa słupowo- płytowa. Powierzchnia zabudowy wynosi 2533,72 m2, powierzchnia użytkowa 10 992,63 m2, a kubatura budynku 867 246,50 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 16 miesięcy.