Tytuł "Budowa Roku 2012" (nagroda I stopnia)
Budynki biurowe 
(Grupa IV)

Zespół biurowo-mieszkaniowy przy ul. Kamiennej 19b i 21 w Krakowie 

Inwestor:

Główny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego FRONTON Sp. z o. o., Kraków 
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego FRONTON Sp. z o. o., Kraków
 
Biuro Rozwoju Krakowa SA 
tech. Zdzisław Michnik
 
tech. Marek Kura
mgr inż. arch. Tomasz Leśniak (architektura), mgr inż. Lech Sobieszek (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił: inwestor.
Zespół biurowo-mieszkaniowy składa się z budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz budynku biurowo-usługowego z garażami podziemnymi. Budynki są usytuowane w centrum Krakowa.

Bryła budynku mieszkalnego, w rzucie zbliżonego do prostokąta, jest urozmaicona łagodnymi uskokami i formą balkonów. Budynek biurowy składa się z trzech brył rozplanowanych na rzucie zbliżonym do trójkąta. Trzy „skrzydła” budynku otaczają wewnętrzny dziedziniec, wewnątrz którego zaprojektowano nowoczesną wielofunkcyjną salę konferencyjną.

Budynek mieszkalny wielorodzinny ma 7 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. W części podziemnej budynku znajduje się między innymi 36 miejsc postojowych. Parter jest przeznaczony na pomieszczenia usługowe, a pozostałe kondygnacje – na mieszkania. W budynku znajduje się 77 mieszkań. Budynek ma cztery klatki schodowe wyposażone w windy. Fundamenty budynku tworzą płyty żelbetowe. Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnej oraz wewnętrzne konstrukcyjne wyższych kondygnacji wykonano jako żelbetowe. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne kondygnacji nadziemnych są murowane z elementów ceramicznych. Strop nad garażem i parterem wykonano jako żelbetowy monolityczny, a pozostałe stropy są typu filigran.

Budynek biurowy ma 6 kondygnacji nadziemnych, przeznaczonych na biura i usługi, oraz jedną kondygnację podziemną z 52 miejscami postojowymi i pomieszczeniem technicznym. Konstrukcję budynku stanowi ustrój żelbetowy słupowo-płytowy, z fundamentem w postaci płyty żelbetowej. Strop nad garażem jest żelbetowy monolityczny, a pozostałe stropy – typu fi ligran. Biurowiec ma dwie klatki schodowe wyposażone w windy. Zastosowano nowoczesne instalacje i infrastrukturę gwarantującą wysoki komfort pracy.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2792,47 m2, powierzchnia użytkowa 14 486,13 m2, kubatura budynków 70 993,81 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 32 miesięcy.