Tytuł "Budowa Roku 2012" (nagroda I stopnia)
Budynki biurowe rewitalizowane
(Grupa V)

LE PALAIS OFFICE w Warszawie przy ul. Próżnej 7-9

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
WARIMPEX (Polska) Sp. z o.o., Warszawa 
PORR (Polska) SA, Warszawa
OP ARCHITEKTEN ZT Sp. z o.o., Warszawa 

mgr inż. Michał Wójcicki 

mgr inż. Andrzej Czech 
mgr inż. Wojciech Popławski, mgr inż. Andrzej Orliński (architektura),
mgr inż. Paweł Gębka (konstrukcja)
 

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, generalny wykonawca i jednostka projektowa.


 
Jest to budynek biurowy, który powstał w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji oraz nadbudowy dwóch przylegających do siebie budynków mieszkalnych przy ul. Próżnej 7 i 9. Budynki podlegają ochronie konserwatorskiej. Wybudowano je w latach 1895-1898 jako kamienice czynszowe. Zaprojektował je architekt Franciszek Brauman w stylu neorenesansowym. Od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku budynki były niezamieszkałe.

W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku fundacja Jewish Renaissance Foundation założona przez Ronalda S. Laudera, byłego ambasadora USA w Wiedniu kupiła od miasta kamienice przy Próżnej 7 i 9, a w 2003 roku nieruchomość odkupiła firma Próżna Properties należąca do Warimpexu. Deweloper uzyskał zgodę na realizację dodatkowego piętra ukrytego w połaci dachu (Próżna 9) oraz odtworzenie nieco wyższej mansardy (Próżna 7), co pozwoliło ulokować w niej dwa piętra biurowe.

Po renowacji budynek ma dwie kondygnacje podziemne i 6 kondygnacji nadziemnych. W części podziemnej zlokalizowano klub i pomieszczenia techniczne, na parterze kawiarnię i hol główny, a na piętrach biura. Na dachu nad ostatnią kondygnacją budynku Próżna 9 usytuowano urządzenia chłodnicze i wentylatory oddymiające, osłonięte akustyczną obudową.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1323,00 m2, powierzchnia użytkowa 8252,00 m2, a kubatura budynków 34 294,00 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy.