Tytuł "Budowa Roku 2012" (nagroda I stopnia)
Obiekty drogowo-kolejowe
(Grupa VIII)

Nowy Terminal Pasażerski Międzynarodowego Portu Lotniczego
we Wrocławiu, ul. Graniczna 190

Inwestor:
Inżynier kontraktu:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Port Lotniczy Wrocław SA 
ECM GROUP Polska Sp. z o.o., Warszawa, Biuro Regionalne we Wrocławiu 
HOCHTIEF Polska SA, Oddział w Poznaniu

JSK ARCHITEKCI Sp. z o.o., Warszawa 

mgr inż. Paweł Wojtycha 

mgr inż. Dariusz Irzyk
 
mgr inż. arch. Mariusz Rutz (architektura), mgr inż. Miłosław Matejko (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor. 


 
Terminal Portu Lotniczego Wrocław jest przeznaczony do kompleksowej obsługi międzynarodowego ruchu lotniczego. Obejmuje strefę odlotów i przylotów, strefę odprowadzających, sortownię bagażu odlatującego i przylatującego, strefę magazynów i obsługi lotniska oraz strefę odpraw VIP. Zapewnia przepustowość do 3 mln pasażerów rocznie.

Obiekt jest halą jednonawową. Jej dach został podzielony na sekcję, każda po 15 m. Przenikanie się płatów dachu uzyskano przez zastosowanie stalowych skrzynkowych dźwigarów o geometrii sinusoidalnej, przesuniętych względem siebie. Dzięki temu uzyskano efekt zróżnicowanej i harmonijnej bryły terminala i doświetlenie hali odlotów/przylotów światłem dziennym przez świetliki na styku sekcji przekrycia.

Terminal pasażerski spełnia wszystkie wymagania stawiane międzynarodowym portom lotniczym w zakresie standardów operacyjnych i funkcjonalnych, a w szczególności uwzględnia specyfi czne wymagania odpraw pasażerskich zgodnie z zasadami układu z Schengen, z zachowaniem obowiązujących w Polsce regulacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego w tym zakresie.

Powierzchnia zabudowy wynosi 14 301 m2, powierzchnia użytkowa 38 666 m2, a kubatura budynków 382 139 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 32 miesięcy.