Tytuł "Budowa Roku 2012" (nagroda I stopnia)
Obiekty drogowo-kolejowe
(Grupa VIII)

Rozbudowa Węzła Karczemki w Gdańsku Obwodnica Trójmiasta (DK S6) z ul. Kartuską (DK7)

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
 Kierownicy kontraktu:
Inżynier kontraktu: 
 Inspektorzy nadzoru:Główni projektanci:
GDDKiA, Gdańsk, Auchan Polska, Piaseczno 
Polski Rejestr Statków, Gdańsk
 
Budimex SA, Warszawa

TRANSPROJEKT Gdański 

mgr inż. Bartosz Alejski 

mgr inż. Bartosz Alejski, mgr inż. Dariusz Demianuk, mgr inż. Kamil Czyżewski 
mgr inż. Józef Konopka 
mgr inż. Mirosław Odjas, mgr inż. Tomasz Krawczak, dr inż. Janusz Granatowicz, inż. Kazimierz Jakubowski, inż. Konrad Niklas, mgr inż. Tomasz Studnicki, mgr inż. Jerzy Sidorowicz, mgr inż. Bogna Puchaczewska, inż. Ryszard Batura, mgr inż. Michał Zając 
mgr inż. Marek Rytlewski, mgr inż. arch. Tadeusz Orłowski (architektura), mgr inż. Radosław Ulejczyk (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca. 

 
Rozbudowa węzła Obwodnicy Trójmiasta (DK S6) z ulicą Kartuską (DK 7) – Węzła Karczemki w Gdańsku stanowi połączenie Obwodnicy Trójmiasta (drogi S6) oraz autostrady A1 z drogą krajową nr 7. Obejmuje dwa wielopoziomowe skrzyżowania drogowe, tj. węzeł Auchan przeznaczony do obsługi Centrów Handlowych i przyległych osiedli mieszkaniowych oraz węzeł Karczemki uzupełniający bezkolizyjnie wszystkie połączenia Obwodnicy Trójmiasta (S6) z ulicą Kartuską i trasą W-Z.

Rozbudowany węzeł Karczemki zapewnia szybkie i bezkolizyjne połączenie lotniska Rębiechowo oraz Obwodnicy Trójmiasta z centrum Gdańska, a wraz z rozbudową trasy W-Z i z obiektami sportowymi na terenie miasta – także dojazd do PGE ARENA GDAŃSK. Przebudowana trasa jest drogą klasy S z dwiema jezdniami dwupasmowymi i projektową prędkością ruchu do 100 km/h.

W ramach rozbudowy węzłowi Karczemki nadano kształt pełnej koniczyny. Powstało jedenaście wiaduktów, przepust i kładka, a na obu jezdniach Obwodnicy Trójmiasta dobudowano trzeci pas ruchu na odcinku około 3,5 km. Przebudowane obiekty inżynierskie spełniają założone wymagania dotyczące planowanej budowy Kolei Metropolitalnej, z uwzględnieniem odpowiedniej rozpiętości wiaduktów i skrajni obiektów.

Wybudowana sieć teletechniczna przewiduje realizację części inwestycji związanych z budową Systemu Inteligentnego Sterowania Ruchem TRISTAR, który ma usprawnić poruszanie się po aglomeracji trójmiejskiej.

Inwestycja obejmowała budowę 17 203,92 m dróg, budowę dziewięciu nowych wiaduktów drogowych, kładki pieszo-rowerowej łukowej o konstrukcji stalowej, przebudowę dwóch wiaduktów drogowych, przepustu w ciągu rzeki Strzyża, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, sieci teletechnicznych, a także budowę systemu kanalizacji deszczowej, przebudowę linii energetycznych, budowę oświetlenia drogowego oraz ekranów, ogrodzeń i wykonanie nasadzenia zieleni drogowej.

Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.