Tytuł "Budowa Roku 2012" (nagroda I stopnia)
Oczyszczalnie ścieków
(Grupa IX)

Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie

Inwestor:
 Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:

Jednostki projektowe:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w m.st. Warszawie 
Inżynier Rezydent ECM Polska Group Sp. z o.o., Warszawa
 
konsorcjum firm: WARBUD SA, Warszawa (lider), Krüger A/S, Wte Wassertechnik GmbH, Veolia Water System Sp. z o.o., OTV SA (partnerzy) 
ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., Warszawa, PROCHEM SA, Warszawa, Krüger A/S, Soeborg Dania, Veolia Water System Sp. z o.o., Warszawa, OTV SA, Saint-Maurice Francja, WTE Wassertechnik Gmbh, Essen Niemcy, Simens Sp. z o. o., Warszawa, Mercury Engineering Sp. z o. o., Warszawa 
mgr inż. Mariusz Marjański 

inż. Piotr Kulesza
 

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 
„Czajka” to największa oczyszczalnia ścieków w Europie. Na powierzchni około 53 ha znajduje się 10 ciągów technologicznych, 146 nowych obiektów, 10 reaktorów biologicznych, każdy o wielkości boiska piłkarskiego, 26 osadników średnicy od 48 do 52 m, 4 komory fermentacyjne wysokości 8 pięter, 60 km rurociągów podziemnych.

Celem modernizacji i rozbudowy było zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 240 do 435 tys. m3/d, zapewnienie stopnia oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadami ściekowymi z Oczyszczalni „Czajka” i „Południe”. Ścieki z oczyszczalni „Czajka” są odprowadzane do Wisły. W wyniku realizacji wszystkich elementów programu inwestycyjnego, wszystkie powstające w Warszawie ścieki są kierowane do oczyszczalni i oczyszczane w stopniu zgodnym z obecnymi wymaganiami prawa polskiego i dyrektyw UE.

Powierzchnia zabudowy budynków wynosi 16 628,95 m2, powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych 70 521,28 m2.

Całość prac wykonano w ciągu 56 miesięcy.