Tytuł "Budowa Roku 2012" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Budynek młynowni cementu nr 4 wraz z młynem kulowym cementu i suszarnią żużla w Cementowni Górażdże w Choruli

Inwestor:
Główny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Górażdże Cement SA w Choruli, Górażdże 
Mostostal Kraków SA

BIPROCEMWAP SA, Kraków 

mgr inż. Włodzimierz Gołębiowski 

Bernard Woźnica, mgr inż. Mariusz Frydel

mgr inż. arch. Małgorzata Ligęza (architektura), mgr inż. Dariusz Gajda (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 
Główny obiekt – budynek młynowni cementu nr 4 został wybudowany miedzy istniejącym budynkiem młynowni cementu a silosami cementu. Znajduje się w nim największy w Europie młyn kulowy cementu. Powierzchnia zabudowy wynosi 2923,80 m2, powierzchnia użytkowa 6984,50 m2, a kubatura budynków 74 678,20 m3.

Proces technologiczny rozpoczyna się od transportu klinkieru i dodatków do zbiorników przedmłynowych. Gotowa mieszanka jest transportowana do młyna, a gotowy produkt (cement) jest dostarczany nowym transportem do istniejących silosów magazynowych.

Obiekt młynowni ze zbudowaną w nim suszarnią jest przystosowany również do suszenia żużla wielkopiecowego w ilości około 84 t/h suchej masy.

Prace fundamentowe (około 6000 m3 betonu i żelbetu) wykonano w ciągu 3 miesięcy. Montaż konstrukcji stalowych (około 6000 t) i maszyn (około 2700 t) zakończono 29.02.2012 r. Młyn cementowy uruchomiono 23.03.2012 r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 12.07.2012 r.

W celu spełnienia wymagań ochrony przed hałasem zastosowano okładzinę budynku młynowni z płyt żelbetowych (około 1500 m2) obłożonych wełną mineralną. W okresie nasilenia robót na placu budowy pracowało 270 osób.

Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.