Tytuł "Budowa Roku 2012" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Odtworzenie zabytkowego, historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny,
z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostki projektowe:

Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:
PKP SA Centrala, Warszawa 
BUDIMEX SA, Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie 
Generalny Projektant: Grupa 5 Sp. z o.o., Warszawa, Projektant: ARCADIS Sp. z o.o., Warszawa 
mgr inż. Piotr Biedalak 

mgr inż. arch. Krzysztof Wartenberg (roboty budowlano–konserwatorskie), inż. Andrzej Ochman, Jacek Bełtowski, mgr inż. Radosław Rams (roboty konstrukcyjno-budowlane), mgr inż. Stanisław Fraszczak Vel Jószczak (roboty rozbiórkowe z użyciem materiałów wybuchowych), mgr Zbigniew Masznicz (roboty ziemne), mgr inż. Stanisław Bilka (roboty instalacyjne i sieci sanitarnej), mgr inż. Anna Góra (zieleń), inż. Wiktor Mazurek (roboty elektryczno-energetyczne), inż. Jerzy Guziewicz (roboty teletechniczne) 
mgr inż. arch. Rafał Zelent (architektura), mgr inż. Wojciech Naziębło (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Inwestycja obejmowała teren podzielony na pięć obszarów:

– obszar A – budowę garażu podziemnego pod placem przeddworcowym, pawilonów A1, A2, A3, zjazdu do garażu podziemnego od ul. Peronowej oraz przebudowę istniejącego wjazdu dla pojazdów uprzywilejowanych od ul. Peronowej i ul. Marszałka J. Piłsudskiego a także skrzyżowania ul. Dworcowej i Marszałka J. Piłsudskiego,

– obszar B przebudowę i rozbudowę historycznego budynku Dworca Głównego,

– obszar C przebudowę i rozbudowę hal peronowych, peronów oraz przebudowę infrastruktury kolejowej i przejść podziemnych,

– obszar D budowę pawilonu dworcowego od strony ul. Suchej,

– obszar F przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej w obszarze ulic: Piłsudskiego, Peronowej i Suchej.

Wykonano też kompleksową modernizację infrastruktury podziemnej, w tym wszystkich sieci i przyłączy wokół istniejących budynków.

Powierzchnia zabudowy wynosi około 26 600,00 m2, powierzchnia użytkowa około 69 200,00 m2, a kubatura budynków 365 000,00 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.