Nagroda II stopnia
Budynki mieszkalne osiedlowe
(Grupa II)

 Osiedle pod Dębami – budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Krakowie

 Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
ABM Investments Sp. z o.o. , Spółka Komandytowa, Kraków 
Doradztwo Techniczne i Nadzory Dariusz Krzyk, Proszowice 
Zakład Budowlano-Montażowy GRIMBUD Sp. z o.o., Nowy Sącz 

Generalny Realizator Inwestycji Budowlanych Sp. z o. o., Kraków
 
mgr inż. Mariusz Słonina
 
mgr inż. Dariusz Krzyk 

mgr inż. arch. Beata Łukasik (architektura), mgr inż. Roman Mucha (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił inwestor. 


 

Osiedle pod Dębami powstało na terenie istniejącego kompleksu zieleni, w którego skład wchodzą m.in. dęby szypułkowe. Projekt inwestycji został tak opracowany, aby zachować istniejący drzewostan.

Osiedle ma 127 mieszkań oraz wewnętrzny parking na 115 samochodów. Obejmuje ono pięć wielokondygnacyjnych budynków o zróżnicowanej wysokości, ogrodzonych i monitorowanych, z dwoma strzeżonymi wjazdami od strony ul. Białoruskiej.

Osiedle zostało tak zaprojektowane i wykonane, aby ciągi spacerowe wraz z małą architekturą pełniły funkcję wewnętrznego parku.

Na szczególną uwagę zasługuje kilkudziesięcioarowy wewnętrzny teren zielony o charakterze rekreacyjnym, „zatopiony” wśród starych dębów. Zaprojektowano również i wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z monitoringiem. Powierzchnia zabudowy wynosi 1449,00 m2, powierzchnia użytkowa 10 356,00 m2, a kubatura budynków 39 330,00 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.