Nagroda II stopnia
Budynki nauki i oświaty 
(Grupa III)

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 Inwestor:
Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa: 
 Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu 

Pracownia Autorska i Biuro Prawne H.J. Buszkiewicz Sp. z o.o., Poznań
 
mgr inż. Jarosław Sak, mgr inż. Grzegorz Daś
 
mgr inż. Zbigniew Majak 

mgr inż. arch. Jacek Buszkiewicz (architektura), mgr inż. Kazimierz Firlej (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca. 

 

Budynek zawiera zespół dydaktyczny z czterema salami wykładowymi (jeden na 250, jeden na 150 i dwa na 100 osób), laboratoriami studenckimi, salami seminaryjnymi, biblioteką na 165 tyś. woluminów oraz archiwum, uzupełniony o program administracyjno-socjalny (dziekanat, sala Rady Wydziału, bufet) i gospodarczo-magazynowy Wydziału. Odrębne skrzydła (budynek A i budynek B) zarezerwowano na bloki naukowe dla kadry naukowej, wraz ze specjalistycznymi laboratoriami.

Obiekt tworzy 7 segmentów połączonych ze sobą łącznikami i galerią komunikacyjną.

Charakterystycznym elementem budynku są przeszklone powierzchnie elewacji w dziedzińcach wewnętrznych oraz kameralne patia gwarantujące dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Wewnątrz budynku znajduje się przestronny otwarty hol, którego znakiem rozpoznawczym jest czerwona ściana oraz schody z drewnianą okładziną.

Poszczególne segmenty charakteryzują się dużą różnorodnością rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych. Obiekt jest posadowiony bezpośrednio na gruncie, na stopach i ławach fundamentowych. Główny szkielet stanowią monolityczne słupy żelbetowe połączone belkami żelbetowymi, na których są oparte stropy z płyt kanałowych strunobetonowych i żelbetowych oraz stropy monolityczne. Jako wypełnienie ścian zastosowano pustaki ceramiczne. Przekrycie obiektu stanowi stropodach wentylowany, z płyt korytkowych opartych na ścianach ażurowych. Budynek zaprojektowano jako 3÷4-kondygnacyjny, w którym przewidziano 5 dźwigów osobowych oraz 1 towarowy na użytek stołówki studenckiej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 10 161,46 m2, powierzchnia użytkowa 26 182,85 m2, a kubatura budynku 145 390,22 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 51 miesięcy.