Nagroda II stopnia
Budynki nauki i oświaty 
(Grupa III)

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii w Szczecinie 

 Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa: 
 Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
ERBUD SA, Warszawa, Oddział Szczecin 

STUDIO A4 Spółka projektowa z o.o., Szczecin
 
mgr inż. Zbigniew Wojnowski, mgr inż. Mariusz Stefanowicz, mgr inż. Arkadiusz Obłoza
 
dr inż. Jarosław Połczyński 

mgr inż. arch. Stanisław Kondarewicz (architektura), mgr inż. Michał Brzemiński, mgr inż. Joanna Pulajew (konstrukcja)  

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca. 

 

Centrum jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim, kształcącym specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii, w szczególności nanonauki, nanotechnologii, nanobiomedycyny i nanobiologii przemysłowej. Zostało zlokalizowane w centrum Szczecina i w centrum campusu uniwersyteckiego, w obszarze zawierającym historyczny układ przestrzenny. Pomimo zastosowania współczesnych materiałów i nowatorskich rozwiązań formalnych, budynek idealnie wkomponowano w otoczenie. W obiekcie znajdują się pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria, dwupoziomowa sala audytoryjna na 500 osób, otwarta dwupoziomowa przestrzeń publiczna, hol i galeria umożliwiająca organizowanie spotkań, prezentacji i wystaw. Konstrukcja budynku składa się z jednej kondygnacji podziemnej, w której przewidziano garaż na 72 miejsca postojowe, magazyny, a także laboratoria, oraz czterech kondygnacji nadziemnych, służących celom dydaktyczno-badawczym. Na dachu budynku znajdują się centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, pomieszczenie serwerowni itp. Przestrzeń ta została obudowana ocieplonymi panelami z blachy fałdowej i przekryta lekkim dachem pulpitowym.

Budynek ma konstrukcję żelbetową monolityczną oraz lekką konstrukcją stalową kondygnacji technicznej. Zasadniczym elementem architektonicznym budynku jest podwójna fasada elewacji frontowej, o nośnej konstrukcji aluminiowej wypełnionej szkłem hartowanym, nadająca budynkowi strukturę kryształu. Ta szklana fasada budynku sprawia, że budynek wyróżnia się w otoczeniu i symbolizuje nanotechnologiczne przeznaczenie obiektu. 

Powierzchnia zabudowy wynosi 2384,00 m2, powierzchnia użytkowa 11 104,00 m2, a kubatura budynku 52 478,00 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 14 miesięcy.