Nagroda II stopnia
Budynki biurowe 
(Grupa IV)

Opera Office w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 13a 

 Inwestor:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa: 
 Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Euro Styl Sp. z o.o., S.K.A., Gdańsk Spółka Celowa pn. Euro Styl Development Sp. z o.o., Opera Office S.K.A., Gdańsk 
ARBUD Nieruchomości Sp. z o.o., Gdańsk 

Degutis Studio Architektury, Sopot
 
mgr inż. Radosław Serocki
 
mgr inż. Andrzej Siemiński 

mgr inż. arch. Marzena Degutis , mgr inż. arch. Jerzy Ciecholewski (architektura), mgr inż. Jerzy Błażeczek, mgr inż. Jacek Andrzejewski, mgr inż. Paweł Chudzik (konstrukcja)
 

Budowę do konkursu zgłosił inwestor. 

 

Opera Office to nowoczesny budynek biurowy klasy A, składający się z dwóch skrzydeł – czteropiętrowej części A o powierzchni piętra około 700 m2 oraz trzy­piętrowej części B o powierzchni piętra około 1000 m2. W budynku znajduje się parking podziemny. Na terenie usytuowano parking samochodowy a tak­że parking dla rowerów oraz prysznic i przebieralnię dla cyklistów. Interesującym elementem budynku jest wewnętrzne patio z zachowanym istniejącym około 50-letnim drzewostanem.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2010,13 m2, po­wierzchnia użytkowa 11 246,41 m2, a kubatura bu­dynku 30 286,00 m3.

W budynku zastosowano instalację wentylacji i klima­tyzacji z centralnym nawilżaniem wykorzystując kli­makonwektory umożliwiające lokalne dostosowanie temperatury do potrzeb użytkowników. Wykonano zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego, zapew­niające oświetlenie i zasilanie całego budynku, z wyłą­czeniem klimatyzacji, a także przejściowy zasilacz UPS obwodów kluczowych. Budynek wyposażono w sieć strukturalną 6 kategorii, w system BMS oraz kontrolę dostępu. Obiekt wyposażono także w przeciwpożaro­wy system SSP.

W pomieszczeniach biurowych wykonano monoli­tyczne gipsowe podłogi podniesione, wykończone w większości modularnymi wykładzinami dywanowy­mi. Zastosowano też modularne sufity podwieszone zamykające przestrzeń instalacyjną. Większość ścian działowych w przestrzeniach biurowych wykonano w systemie suchej zabudowy. Ściany i słupy żelbetowe oraz elementy murowane wykończono tynkiem gip­sowym układanym maszynowo. Posadzki w toaletach i korytarzach stanowiących części wspólne wykonano z płytek gresowych.

Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.