Nagroda II stopnia
 Budynki biurowe rewitalizowane 
(Grupa V)

 Rewitalizacja „Kwartału C” w Stargardzie Szczecińskim 

 Inwestor:

Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa: 
 Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Stargard Szczeciński 
Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane MARBUD Sp. z o.o., Stargard Szczeciński 
Studio A4 Spółka projektowa z o. o., Szczecin
 
mgr inż. Piotr Różański 

tech. Robert Walukiewicz 

mgr inż. arch. Michał Bay (architektura), mgr inż. Przemysław Palenica, Zbigniew Misiak (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, generalny wykonawca i jednostka projektowa. 


 
Na terenie inwestycji istniało 9 kamienic wybudowa­nych w latach 1872-1925. Część lokali nie miała po­mieszczeń sanitarnych; wspólne wc były usytuowane przy klatkach schodowych. Ogrzewanie zapewniały piece kaflowe, sporadycznie c.o. etażowe. Wnętrze kwartału było nieuporządkowane. Znajdowały się w nim zespoły budynków gospodarczych jednokondy­gnacyjnych. We wszystkich kamienicach było 45 loka­li mieszkalnych oraz 9 lokali usługowych.

Realizacja inwestycji obejmowała prace remontowe i nadbudowę kamienic, rozbiórkę dwóch narożnych kamienic oraz budynków gospodarczych. W miejscu rozebranych kamienic wybudowano nowe. Pozostałe kamienice zrewaloryzowano oraz w kondygnacji stry­chowej wykonano mieszkania.

W remontowanych budynkach wymieniono stropy, wykonano windy, usunięto istniejące tynki, osuszono ściany metodą elektroiniekcji, wykonano nowe izola­cje ścian i fundamentów, wymieniono instalację elek­tryczną, wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz instalację c.o. z miejskiej sieci.

Łącznie uzyskano 58 mieszkań, 25 lokali usługowych oraz 75 miejsc postojowych.

Wewnątrz kwartału zaprojektowano teren rekreacyjny ogólnodostępny, komunikację wewnętrzną, dojścia do garażu.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3327,95 m2, po­wierzchnia użytkowa 6522,00 m2, a kubatura budyn­ków 29 517,00 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 39 miesięcy.