Nagroda II stopnia
 Budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej 
(Grupa VI)

Park aktywnej rehabilitacji i sportu w Centrum Onkologii
im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy przy ul. Dr Izabeli Romanowskiej 2

 Inwestor:
Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa: 

 Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 
BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu
 
Pracownia Architektoniczna ULTRA ARCHITECTS Marcin Kościuch, Tomasz Osięgłowski s.c., Poznań
 
mgr inż. Bartosz Kaźmierczak 

inż. Andrzej Górski, inż. Jan Klet 

mgr inż. arch. Marcin Kościuch, mgr inż. arch. Tomasz Osięgłowski, (architektura), mgr inż. Piotr Adamczak, mgr inż. Jerzy Kolbusz (konstrukcja)
 

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca. 
 
Do Konkursu zgłoszono budynki nowo wzniesione, wkomponowane funkcjonalnie i architektonicznie w ist­niejącą zabudowę. Wykończenie elewacji tych budynków zostało wykonane w okładzinie z profili aluminiowych jako kontrastujące z elewacjami budynków istniejących. Hala basenowa została zaprojektowana w formie rotundy. Zastosowanie różnych materiałów w konstrukcji bu­dynków nowych (drewna, żelbetu, stali) oraz grafitowa kolorystyka wykończenia wnętrz „przełamana” szkla­nymi kolorowymi okładzinami ściennymi podkreśla wyjątkowość i nowoczesność obiektu.

Obiekt łączy funkcję komercyjną z funkcją szpitalno-rehabilitacyjną. Istnieje możliwość korzystania przez mieszkańców miasta z basenu, siłowni, sali sporto­wej i odnowy biologicznej. W kompleksie szpitalnym Centrum Onkologii jest możliwe przeprowadzanie szkoleń, różnych prezentacji oraz telekonferencji.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5312,00 m2, po­wierzchnia użytkowa 10 535,83 m2, a kubatura bu­dynków 36 800,00 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy.