Nagroda II stopnia
Budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej
(Grupa VI)

Blok operacyjny w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4
w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8

Inwestor:

Generalny wykonawca:


Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
konsorcjum firm: Mostostal Warszawa SA, Region Południowy Oddział Lublin (lider), Elektromeks Sp. z o.o., Lublin, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o., Lublin, EKBUD Sp. z o.o., Lublin (partnerzy)
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SANIT-GAZ, Lublin
mgr inż. Adam Pyda
inż. Andrzej Kiliański (roboty budowlane), mgr inż. Lidia Grzywacka (roboty sanitarne), inż. Tadeusz Tyburski (roboty elektryczne)
mgr inż. arch. Jan Wojciech Kożuchowski (architektura), mgr inż. Jarosław Gębal (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 


 

Inwestycja polegała na budowie bloku operacyjnego, połączonego z budynkiem głównym szpitala dwoma łącznikami: podziemnym i 4-kondygnacyjnym nad­ziemnym z dobudowanym szybem windowym.

W budynku znajdują się m.in.: Oddział Intensyw­nej Terapii z 21 łóżkami, blok operacyjny z 12 salami operacyjnymi i pomieszczeniami towarzyszącymi (po 6 na kondygnacji) oraz salami wybudzeń. Na niskim parterze usytuowano Centralną Sterylizatornię, a na pozostałych kondygnacjach – szatnie, pomieszczenia socjalne i techniczne.

Budynek wyposażono w dwa dźwigi szpitalne do prze­wozu łóżek, dwa do obsługi traktu brudnego sal ope­racyjnych i Oddziału Intensywnej Terapii, jeden towa­rowy do przewozu materiałów sterylnych oraz jeden dźwig w dobudowanym szybie windowym stanowią­cym element łącznika.

Budynek bloku operacyjnego wykonano o konstruk­cji żelbetowej monolitycznej słupowo-płytowej. Ścia­ny zewnętrzne kondygnacji technicznej i łącznika podziemnego są żelbetowe, ocieplone i obmurowane ścianką z pustaków typu Amer-Blok w kolorze szarym, a ściany zewnętrzne nadziemia – z bloków betonu komórkowego i ocieplono w technologii lekkiej mo­krej. Ściany wewnętrzne usztywniające i ściany klatki schodowej oraz szybów windowych są żelbetowe mo­nolityczne, a ściany działowe murowane z cegieł sili­katowych. Zastosowano stropodach wentylowany po­grążony, z płytek korytkowych opartych na ściankach ażurowych. Nad wentylatornią wykonano stropodach pełny ocieplony wełną mineralną, pokryty papą ter­mozgrzewalną.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1914,52 m2, po­wierzchnia użytkowa 8491,45 m2, a kubatura budyn­ku 37 169,20 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 38 miesięcy.