Nagroda II stopnia
Budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego
(Grupa VII)

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Internatu Sportowego ZAKOPANE,
wraz z infrastrukturą techniczną w Zakopanem

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
Mostostal Warszawa SA
Karpla Konsulting Sp. z o.o., Kraków
mgr inż. Wojciech Mazur
mgr inż. Tadeusz Pękala
mgr inż. arch. Stanisław Karpiel, mgr inż. arch. Tytus T. Stopa (architektura), mgr inż. Piotr Walorek (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 

 

Obiekt jest zlokalizowany w Zakopanem przy ul. Bronisła­wa Czecha 1. Stanowi część kompleksu sportowego Cen­tralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olim­pijskich, stanowiącego bazę treningową dla sportowców.

W istniejącym hotelu zaprojektowano kompleks od­nowy biologicznej składający się z zespołu saun, hy­droterapii, fizykoterapii oraz zaplecza gabinetowego.

Budynek ma w rzucie kształt prostokąta długości 113,30 m i szerokości 13,4 m. Konstrukcja części ist­niejącej hotelu była wykonana jako murowo-żelbetowa i nie podlegała zmianie. Wykonano natomiast przebu­dowę istniejącego budynku, jego nadbudowę o jedną kondygnację użytkową, zawierającą pokoje hotelowe, rozbudowę sali restauracyjnej oraz dobudowę na ist­niejącej piwnicy zaplecza kotłowni, pomieszczeń za­plecza kuchni i nad nią sali konferencyjnej.

Obiekt jest pierwszym w Polsce obiektem sportowym wyposażonym w system hipoksji, umożliwiający bada­nie niedoboru tlenu w komórkach organizmu, związa­nego z utrudnionym pobieraniem go z płuc. Powierzchnia zabudowy wynosi 2008,00 m2, po­wierzchnia użytkowa 7526,00 m2, a kubatura budyn­ków 37 630,00 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 16 miesięcy.