Nagroda II stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Centrum Handlowo-Usługowe NOVA PARK,
Gorzów Wielkopolski przy ul. Przemysłowej 2

Inwestor:
Inwestor zastępczy:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Piccadilly Capital Investments Sp. z o. o., Warszawa
Biuro Usług Inżyniersko-Budowlanych BUDINWEST Janusz Kołosiewicz, Ryszard Suszek, Gorzów Wielkopolski
WARBUD SA, Warszawa
IMB Asymetria, Kraków, Arbo Projekt, Warszawa
mgr inż. Marek Murziński, mgr inż. Mirosław Dudra
mgr inż. Andrzej Surmacz
mgr inż. Wojciech Dobrzański (architektura),mgr inż. Michał Fąfara (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca. 
Wielofunkcyjne Centrum Handlowo-Usługowe obej­muje galerię handlową (zespół sklepów o różnym przeznaczeniu), gastronomię (zespół restauracji i ba­rów tzw. Food Court), market spożywczy z zapleczem i magazynami, sklep AGD oraz parking pięciopozio­mowy.

Budynek galerii handlowej jest częściowo podpiwni­czony, ma dwie kondygnacje naziemne, z przekryciem o konstrukcji stalowej. Wysokość budynku nad tere­nem wynosi około 17,00 m. Budynek parkingu wielopoziomowego ma pięć kon­dygnacji parkingowych i jedną kondygnację podziem­ną w całości przeznaczoną na instalacje. Wysokość bu­dynku nad poziomem terenu wynosi około 12,50 m.

Maksymalne wymiary w planie to około 127×55 m. Powierzchnia zabudowy wynosi 30 193,00 m2, po­wierzchnia użytkowa 76 877,00 m2, a kubatura bu­dynków 364 427,00 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 51 miesięcy.