Nagroda III stopnia
Budynki mieszkalne pojedyncze
(Grupa I)

PARK CHOPINA w Mysłowicach przy ul. Chopina 36

Inwestor i generalny wykonawca:
Jednostka projektowa: 
Kierownicy budowy: 
 Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:

NEXX s.c., Goczałkowice-Zdrój
Simple – Architecture Krystian Leboch, Siemianowice Śląskie
mgr inż. Tadeusz Plichowiec, Aleksander Matysiak
inż. Stanisław Zając
mgr inż. Rufin Szafron (architektura), mgr inż. Jerzy Kazjar (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca.


 
W I etapie realizacji „Parku Chopina” wzniesiono bu­dynki mające 95 mieszkań. Adaptowano też na cele mieszkalne istniejący budynek, który miał być szko­łą. W budynkach nowo wznoszonych zastosowano prefabrykację zarówno ścian, jak i stropów. Elementy ścian przygotowywano (murowano) z bloczków si­likatowych w hali produkcyjnej, zapewniając precy­zyjność ich wymiarów. Na budowie, wykorzystując specjalistyczny transport i dźwig, w zaledwie kilka godzin wznoszono całą kondygnację budynku. Ścia­ny ocieplono warstwą styropianu grubości 12 cm. We wszystkich mieszkaniach zastosowano ogrzewanie podłogowe, okna wysokości 2,25 m, rolety zewnętrz­ne sterowane elektrycznie, wentylację mechaniczną. Do dyspozycji mieszkańców na terenie całej inwesty­cji, obejmującej 150 lokali mieszkalnych, przewidzia­no 232 miejsca parkingowe.

Teren inwestycji ogrodzono. Zastosowano system ob­serwacji (monitorowania). W planie zagospodarowa­nia przewidziano również plac zabaw dla dzieci, zie­lony dziedziniec dla mieszkańców oraz liczne zieleńce przy parkingach i wejściach do klatek schodowych. W celu usprawnienia ruchu wewnętrznego zaprojek­towano dwie bramy wjazdowe.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2960,10 m2, po­wierzchnia użytkowa 6747,20 m2, a kubatura budyn­ków 32 698,60 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.