Nagroda III stopnia
Budynki nauki i oświaty
(Grupa III)

Słupski Inkubator Technologiczny w Słupsku przy ul. Portowej 13B

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Słupsk
ALLCON Budownictwo Sp. z o.o., S.K.A., Gdynia
Pracownia Projektowa Colosseum, Słupsk
mgr inż. Jacek Nowociński
mgr inż. Bogusław Konopko
mgr inż. arch. Mirosław Zwolski (architektura), mgr inż. Zbigniew Słowiński (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca. W ramach przedsięwzięcia został wybudowany dwu­kondygnacyjny biurowiec klasy A+ oraz budynek gospodarczy wraz z drogą dojazdową i parkingiem. W budynku zastosowano najnowocześniejsze techno­logie i systemy, m.in. gazowe absorpcyjne kotły cie­pła, ogniwa fotowoltaiczne, pełną klimatyzację i wen­tylację z odzyskiem ciepła, podwójne fasady, panele solarne, audytorium na blisko trzysta osób z pełnym wyposażeniem multimedialnym i technicznym.

Dopełnieniem infrastruktury jest teren zewnętrzny, gdzie został stworzony blisko 200-stanowiskowy par­king samochodów osobowych oraz miejsca odpoczynku w atriach w otoczeniu zieleni i sąsiedztwie fontanny.

Powierzchnia zabudowy wynosi 4457,64 m2, po­wierzchnia użytkowa 7086,77 m2, a kubatura budyn­ku 40 500,33 m3.

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełno­sprawnych, objęty kontrolą dostępu i monitoringiem z pełną rejestracją obrazu, co zapewnia komfort i bez­pieczeństwo pracy.

W budynku zastosowano konstrukcję żelbetowo-mu­rową. Fundamenty są w postaci ław i stop fundamen­towych. Zastosowano fasady pojedyncze i podwójne oraz elewację ceramiczną wentylowaną.

Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.